№ 2/2018
 • Опубліковано:

 • Статей:

  12

Зміст журналу № 2/2018

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Мироненко В. П. Визначення суб’єктів права вимоги в зобов’язаннях по відшкодуванню шкоди, завданої смертю потерпілого

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Веренкіотова О.В. Окремі питання захисту органами опіки та піклування житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Акімов М. О. Кримінально-правова оцінка позитивної посткримінальної поведінки у злочинах проти виборчих прав

Вітко О. Ю. Об’єкт та предмет злочину, передбаченого статтею 158-2 Кримінального кодексу України «Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму».

Воробей П. А. Забезпечення охорони чинним кримінальним законодавством конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями V розділу Кримінального кодексу України (родовий та безпосередній об'єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин)

Матвійчук В. К. Родовий об’єкт злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (стаття 239-2 Кримінального кодексу України)

Семенюк Н. М. Витоки та ґенеза часу як ознаки об’єктивної сторони злочину

КРИМІНОЛОГИЯ

Бусол А. Ю. Система транснаціональних злочинних організацій

Козлюк Л. Г. Громадський екологічний контроль у протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Матчук С. В. Деякі питання розмежування підвідомчості при розгляді земельних спорів

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ляшук Р.М., Басараб О.Т. Визначення поняття законодавства, що регулює оперативно-службову діяльність Державної прикордонної служби України

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
№ 1/2018
 • Опубліковано:

 • Статей:

  15

Зміст журналу № 1/2018

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Мироненко В.П., Коломієць К.В. Поняття, істотні умови та юридична природа договору факторингу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Акімов М.О. Деякі кваліфікуючі ознаки злочинів проти виборчих прав: наявні проблеми, шляхи їх вирішення

Вітко О.Ю. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони та видобутку надр за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав

Волкова Т.І. Суб’єктивна сторона злочину – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

Воробей П.А. Відповідальність за завідомо неправдиве показання в контексті кримінально-правової політики держави як гарантія правової безпеки

Ковальова Т.І. Міжнародно-правова регламентація дії закону України про кримінальну відповідальність у просторі

Лопащук Д.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України

Матвійчук В.В. Суб’єктивна сторона злочину порушення недоторканності приватного життя

Матвійчук О.В. Предмет злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

Рощина І.О. Відповідність норм кримінального законодавства України ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Савченко А.В., Воробей П.А., Бельський Ю.А. Рефайлінг (рефайл) як спосіб вчинення несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв’язку

Соловйова А.М. Злочини проти власності за Кримінальним кодексом Франції

Шнипко О.С. Відмежування злочину завідоме незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою від суміжних злочинів

Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Харь І.О. Рецензія на навчальний посібник «Земельне право України», підготовлений авторським колективом викладачів Національної академії внутрішніх справ

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
№ 12/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  9

Зміст журналу № 12/2017

Розділи:

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Мироненко В. П., Калініч А. М. Строки позовної давності у міжнародному приватному праві

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Вітко О. Ю. Прояв злочину, передбаченого  статтею 384 Кримінального кодексу України зовні: теоретичні та прикладні проблеми

Волкова Т. І. Предмет злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

Воробей П. А. Компаративістська характеристика складів злочинів, передбачених статтями 384–385 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь кримінального законодавства республік колишнього СРСР

Кубрицький М. Л. Посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчиненні організованими злочинними угрупованнями

Лопащук Д. І. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого пунктом 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав

Матвійчук В. В. Суб’єкт злочину порушення недоторканності приватного життя за кримінальним законодавством України

Матвійчук В. К. Суб’єктивна сторона злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах.

Харь І. О. Суб’єкт злочинів проти встановленого порядку несення військової служби

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
№ 11/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  7

Зміст журналу № 11/2017

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шморгун О. С. Конституційне право особистості на працю в сфері новітніх технологій

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

Касимова А. Проблема дотримання державами і збройними формуваннями норм міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Ярмол Л. В. Світові інституційно-діяльнісні міжнародно-правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Астахова О. О. Витоки та ґенеза обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину

Гмирін А. А. Відмежування злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів від суміжних злочинів та аналогічного правопорушення.

Матвійчук В. В. Кваліфікуючі ознаки злочину порушення недоторканності приватного життя (частина 2 статті 182 Кримінального Кодексу України)

Харь І. О. Витоки та ґенеза суб'єкта злочину в п’ятому – восьмому періодах за кримінальним законодавством на теренах України

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
Flag Counter