Архів, номер журналу № 2/2018

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Мироненко В. П. Визначення суб’єктів права вимоги в зобов’язаннях по відшкодуванню шкоди, завданої смертю потерпілого

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Веренкіотова О.В. Окремі питання захисту органами опіки та піклування житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Акімов М. О. Кримінально-правова оцінка позитивної посткримінальної поведінки у злочинах проти виборчих прав

Вітко О. Ю. Об’єкт та предмет злочину, передбаченого статтею 158-2 Кримінального кодексу України «Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму».

Воробей П. А. Забезпечення охорони чинним кримінальним законодавством конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями V розділу Кримінального кодексу України (родовий та безпосередній об'єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин)

Матвійчук В. К. Родовий об’єкт злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (стаття 239-2 Кримінального кодексу України)

Семенюк Н. М. Витоки та ґенеза часу як ознаки об’єктивної сторони злочину

КРИМІНОЛОГИЯ

Бусол А. Ю. Система транснаціональних злочинних організацій

Козлюк Л. Г. Громадський екологічний контроль у протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Матчук С. В. Деякі питання розмежування підвідомчості при розгляді земельних спорів

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ляшук Р.М., Басараб О.Т. Визначення поняття законодавства, що регулює оперативно-службову діяльність Державної прикордонної служби України

ПЕРСОНАЛІЇ
Flag Counter