Про журнал

НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
«ЮРИДИЧНА НАУКА» (УДК 34)

Журнал заснований в 28.02.2011 р. та виходить щомісяця.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 20692-10492 ПР від 28.04.2014р. ISSN 2222-5374.

Зареєстрований та індексується в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж);

Проіндексований та цитується у таких міжнародних наукометричних каталогах та базах даних:

Index Copernicus – 1.01.2014 року (www: indexcopernicus.com)

SafetyLit – 17.08.2016 року (www: safetylit.org)

Social Science Research Network (SSRN) - 17.10.2016 року (www: ssrn.com)

HeinOnline (William S. Hein & Co., Inc.) — з 27. 07. 2017 року (www: heinonline.org)

Науковий юридичний журнал «ЮРИДИЧНА НАУКА»:

 

Засновник і видавець:

Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»,
Україна, 03151, Київ, вул. Ушинського, 15, к. 210

Голова редакційно-видавничої ради С.А. Єрохін

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4714 від 23.04.2014 р.

Головний редактор: Матвійчук Валерій Костянтинович,

доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України, перший проректор ВНЗ «Національна академія управління»

Заступник головного редактора: Харь Інна Олексіївна,

кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління».

Flag Counter