№ 7/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  9

Зміст журналу № 7/2017

Розділи:

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Ковальова Т. І. Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі

Матвійчук В. В. Безпосередній об’єкт злочину порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу України)

Олійник В. П. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 243 КК України

Присяжний В. М. Сучасне розуміння об’єкта злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів

Савенкова Т. Г. Суб’єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

Сергійчук В. Таємниця за часів Козаччини і Гетьманської держави

Харь І. О. Суб'єкт злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

КРИМІНОЛОГІЯ

Карпенко М.І., Соловйова А.М. Проблема агресивної поведінки та насильства під час примушування до виконання цивільного правочину

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кубрак П. М. Досудове провадження в кримінальному процесі за кримінально-процесуальним кодексом України 1961 року

ПЕРСОНАЛІЇ
ПРИВІТАННЯ

Читати
№ 6/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  8

Зміст журналу № 6/2017

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Десятник В. О. Проблема наукового методу

МІЖНАРОДНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Ліпець Л. В. Аналіз законодавства ЄС в сфері відносин щодо утримання дітей

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Олєйнічук О. М. Аналіз законодавства України щодо розкриття ознак окремих складів злочинів бланкетної норми, передбаченої статтею 175 КК України

Олійник В. П. Суб’єкт злочину забруднення моря.

Шнипко О. С. Суб’єкт злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою

КРИМІНОЛОГІЯ

Бусол О. Ю. Теорія розбитих вікон як новий шлях до профілактики злочинності патрульною поліцією

Погарченко Т. В. Загальна характеристика факторів, що детермінують злочини у сфері господарської діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кубрак П. М. Попереднє слідство України  за  Судово–правовою Реформою 1864 р.

Читати
№ 5/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  11

Зміст журналу № 5/2017

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Кунець І. Ю. Конституційно-правові аспекти поняття парламентських комітетів і комісій в Україні та зарубіжних країнах

МІЖНАРОДНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Мельник Ю. Міжнародний досвід регулювання  податкового планування

МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Господаренко В. М. Концептуальне осягнення сутності кримінальної політики Сполучених Штатів Америки в американській  науці

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Гмирін А. А. Суб’єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

Ковальова Т. І. Територіальна дія закону про кримінальну відповідальність у просторі

Матвійчук В. В. Предмет злочину порушення недоторканності приватного життя

Мороз А. О. Потерпілий як структурна частина об’єкта злочину, передбаченого статтею 397 Кримінального кодексу України

Савенкова Т. Г. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого статтею 238 Кримінального кодексу України

Харь І. О. Суб'єкт злочину  у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Шиян О. Ю. Проблема нецільового використання бюджетних коштів з корисливих мотивів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кубрак П. М. Досудове слідство в українських землях за часів їх  перебування у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої у період ХIV -  ХVII століть

Читати
№ 4/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  8

Зміст журналу № 4/2017

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Матвєєв С.В. Глобалізаційні виклики Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Мороз А.О. Суб’єкти або учасники суспільних відносин та соціальний взаємозв’язок у цих відносинах щодо втручання в діяльність захисника чи представника особи

Ольховенко О.І. Поняття злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків за статтею 385 Кримінального Кодексу України

Паризький І.В. Діяння, передбачені статтею 248 Кримінального кодексу України: проблеми запобігання злочину

Харь І.О. Суб’єкт злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення

КРИМІНОЛОГІЯ

Леоненко Т.Є., Леоненко М.І. Історіографія   теоретико-правових проблем злочинності на релігійному ґрунті

Тогочинський О.М. Соціалізація та розвиток особистості як частина заходів запобігання злочинам серед молоді

Шеремет О.С. Залучення місцевих громад та їх взаємодія з правоохоронними органами по запобіганню злочинам

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кубрак П.М. Досудове слідство у перші століття української державності

Читати
Flag Counter