№ 6/2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 6/2015

Розділи:

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дрозд О.Ю. Проблеми удосконалення системи адміністративних стягнень за вчинення насильства в сім’ї

Микитчик О.В., Бердиченко І.О. Марка акцизного збору і контрольна марка як предмет злочину і адміністративного правопорушення

Сак В.М. Шляхи удосконалення діяльності суб’єктів надання послуг щодо зберігання транспортних засобів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Короєд С.О. Господарське судочинство: історія становлення, вплив на дуалізм цивільної юрисдикції та перспективи розвитку господарсько-процесуальної форми захисту прав.

ПРАВОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шаркова І.М. Новели в законодавстві України, які визначають організаційно-правові засади забезпечення якості вищої освіти

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Баранівський В.Ф. До проблеми сучасного розуміння поняття «злочини проти навколишнього природного середовища»

Волкова Т.І. Родовий об’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

Глущенко І.В., Дрозд А.В. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень

Денисов С.Ф., Мірошник О.О. Сутність та практичне значення принципів кримінально-правової кваліфікації: український, зарубіжний та міжнародний досвід

Звоненко О.О. Відмежування складу злочину порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху від аналогічного адміністративного делікту

Зубець Ю.Г. Родовий об’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані

Мороз А.О. Час, як об’єктивна умова вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.397 КК України (у першій формі його прояву)

Орлов Ю.В. Визначеність та єдність термінології – шлях для з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.158-2 КК України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

Александренко В.В. Поняття та способи жорстокого поводження з тваринами

Аракелян Р.Ф. Компаративний аналіз програм відновного правосуддя в Англії, Уельсі, Бельгії, Німеччині, Фінляндії, Швейцарії

Білокінь Р.М. Щодо дискусій про кримінальну процесуальну відповідальність

Макаров М.А. Межі оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора

Самодін А.В. Гарантії невтручання у приватне життя особи у кримінальному провадженні

Симчук А.С. Процесуальна форма початку досудового розслідування у  кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Мозоль Н.І. Забезпечення законності в органах внутрішніх справ України: міжнародний досвід

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: характеристика предмета нової галузі юридичної науки

Читати
№ 5/2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 5/2015

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кабанець Н.І. Логічна основа інтерпретації поняття суспільного договору

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Липець Л.В. Міждержавне усиновлення: проблеми та шляхи вирішення

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Виноградова Г.В. Проблеми нормативно-правового забезпечення збереження  маневреного житлового фонду

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Павлов Д.М.  Організаційно–правові засади реформування сектору безпеки та оборони України як умова підвищення ефективності забезпечення природно–техногенної безпеки та цивільного захисту

Сокуренко В.В. Порівняльно-правовий аналіз міжнародного досвіду правового регулювання сферою оборони Естонії та України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Братель С.Г. Правоохоронна сфера як об’єкт адміністративно-правового регулювання

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Марченко О.В. Правові засади державної інформаційної політики

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Михасик Л.В. Предмет складу злочину, передбаченого ст. 239-1 КК України

Мороз А.О. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги

Ольховенко О.І. Об’єктивна сторона злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків

Орлов Ю.В. Час як об’єктивна умова вчинення злочину, передбаченого ст.158-2 КК України

Сервецький І.В., Чуфрін Ю.Ю. Щодо поняття та змісту «Українська мафія»

Торбєєв М.О. Причини та умови індивідуальної злочинної поведінки проти радіаційної безпеки

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Азаров Ю.І., Хабло О.Ю., Конюшенко Я.Ю. Окремі питання збирання доказів у кримінальному провадженні

Макаров М.А. Оскарження слідчому судді рішення про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину

Самодін А.В. Невтручання у приватне життя як засада кримінального провадження
Хахуцяк О.Ю. Місце актів ревізій та перевірок у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дудар С.К. Європейська правова інтеграція: характеристика основних моделей

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 4/2015
№4
2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4/2015

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бобрик В.І. Оптимізація інституту процесуальних строків у цивілістичному судочинстві України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Гуржій А.В., Мельник Ю.О. Об’єкт правопорушення, як критерій структуризації адміністративно-деліктного законодавства

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Марченко О.В. Сфера рекламних послуг як об’єкт державного регулювання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Буцко О.В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого 239-2 КК України

Мороз А.О. Об’єктивна сторона злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи

Олєйнічук О.М. Кваліфікуючі ознаки складу злочину безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

Орлов Ю.В. Місце вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони діяння, передбаченого ст.158-2 КК України

Сервецький І.В., Чуфрін Ю.Ю. Деякі проблеми кримінальної відповідальності організатора злочинної діяльності

Соловйова А.М. Становлення кримінальної відповідальності за майнові злочини за законодавством України та зарубіжних країн (романо-германської та англосаксонської правових систем)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

Азаров Ю.І., Климчук М.П.  Проблемні питання закриття кримінального провадження під час досудового розслідування

Александренко В.В. Кримінально-правові та криміналістичні аспекти жорстокого поводження з тваринами

Аракелян Р.Ф. Індикатори ефективності інституційних засад при розгляді  медіації в кримінальному провадженні

Расчотнов Є.В. Відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні

Самодін А.В. Тимчасове обмеження доступу до інформації у кримінальному процесуальному законодавстві України

Хахуцяк О.Ю. Статус понятого у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бойко Л.І. Міжнародні стандарти дисциплінарної відповідальності адвокатів

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В. Державна молодіжна політика в Україні: законодавчі гарантії і практична реалізація

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: характеристика об’єкта нової галузі юридичної науки

Персоналії

Привітання з ювілеєм Савенкову Т.Г.

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 3/2015
№3
2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 3/2015

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бобрик В.І. Спеціалізація судів та диференціація процесуального законодавства: проблеми оптимізації цивілістичного правосуддя

Чечіль А.Г. Проблеми захисту права на лікарську таємницю

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Павлов Д.М. Забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів в Україні в умовах зростання військово-теоретичної загрози: організаційно-правовий аспект

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. МИТНЕ ПРАВО

Дегтярьова С.В. Міжнародно-правові основи митного контролю в Україні

ПОДАТКОВЕ ПРАВО. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Пасічна І.О. Поняття та сутність податкових правовідносин

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Марченко О.В. Соціальне призначення рекламної діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Астахова О.О. Поняття обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину

Буцко О.В. Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України

Звоненко О.О. Визначеність та єдність термінології — шлях до з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 288 КК України

Матвійчук О.В. Кваліфікуючі ознаки злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

Мороз А.О. Здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги

Притула А.М. Пропаганда – компонент гібридної війни: шляхи протидії засобами кримінального права

Салій П.І. Соціально-правова обумовленість заборони, передбаченої ст.162 КК України

Сервецький І.В., Чуфрін Ю.Ю. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб, організованою групою та злочинною організацією

Хряпінський П.В. Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідальності

КРИМІНОЛОГІЯ

Нікітін Ю.В. Проблема вдосконалення взаємодії суб’єктів безпеки в системному механізмі протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

Азаров Ю.І. Строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження

Форостяний А.В. Щодо розширення предмету доказування у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гамбаров Гейдар Дамір огли. Міжнародно-правові засади боротьби з фінансовою злочинністю в контексті їх реалізації (на прикладі ФАТФ)

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В. Законодавче підґрунтя і реалії ґендерних аспектів соціального виключення в Україні

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: психологічні засади нової галузі юридичної науки

Читати
Flag Counter