№ 6/2016
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 6/2016

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ЛОГІКА І СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Кікалішвілі М.В. Психологічні теорії девіантної поведінки: психодинамічні аспекти

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Соловйова А.Б. Відповідність кримінального законодавства України нормам міжнародного гуманітарного права в частині незаконного використання емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала і зловживання ними
Лопащук Д.І. Відмежування злочину умисне вбивство, вчинене на замовлення, від суміжних злочинів
Матвєєв С.В.  Еволюція вітчизняного кримінального законодавства у сфері охорони мисливської фауни і формування складу злочину
Матвійчук В.К. Об’єктивна сторона злочину порушення правил охорони вод: теоретичні і прикладні проблеми
Соловйова А.М. Деякі проблеми кримінально-правової охорони власності в Україні та деяких зарубіжних країнах
Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості: проблеми теорії та практики
Шнипко О. С. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України

Читати
№ 5/2016
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 5/2016

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ, ЛОГІКА І СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Десятник В.О. Проблема науковості теорій

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Витоки, історико-правовий нарис кримінально-правової охорони водних об’єктів і сучасний стан проблеми
Олійник В.П. Безпосередній об’єкт злочину забруднення моря (ст. 243 КК України)
Соловйова А.М., Соловйова А.Б. Кримінально-правова охорона об'єктів археологічної та культурної спадщини в Україні та деяких зарубіжних країнах
Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти здоров’я особи: проблеми теорії і практики

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Горишняк Д.Ю. Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю
Матвійчук А.О. Ознайомлення з актом позапланової ревізії як інструмент запобігання порушенню права на захист у кримінальному провадженні

Читати
№ 4/2016
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4/2016

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ, ЛОГІКА І СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Десятник В.О. Проблема марксистської діалектичної логіки

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Волкова Т.І. Кваліфікуючі ознаки незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом як злочину
Гмирін А.А. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України
Зубець Ю.Г. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
Матвійчук В.К. Наслідки вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища: теоретичні, методологічні і практичні проблеми
Олєйнічук О.М. Шляхи вдосконалення складу злочину, передбаченого ст. 175 КК України
Олійник В.П.  Родовий об’єкт злочину забруднення моря
Соловйова А.М. Соловйова А.Б. Історія становлення і розвитку кримінального законодавства у сфері охорони об’єктів археологічної та культурної спадщини в України і деяких зарубіжних країнах
Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти життя особи: проблеми теорії і практики

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Дячук М.I. Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан
Карпенко М.І., Коковін Д.І. Дослідження поняття та умов екстрадиції шляхом аналізу міжнародного законодавства

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Сервецький І.В. Поняття олігархії та її суспільна небезпека

Читати
№ 3/2016
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 3/2016

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Десятник В.О. Проблема діалектичної логіки
Романова А.С. Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Волкова Т.І. Об’єктивна сторона злочину –– незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого ст. 249 КК України
Герелюк Т.Б. Охорона археологічної та культурної спадщини: кримінально-правові аспекти
Кавальова Т.І. Ґенеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі в сьомому періоді розвитку суспільства і законодавства на теренах України
Матвійчук В.К. Теоретично-прикладні проблеми системи злочинів проти навколишнього природного середовища за чинним КК України
Решнюк А.В. Суб’єкт злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги
Сервецький І.В. Поняття Державної зради та її супільна небезпека
Соловйова А.М.  Поняття «власність» в зарубіжній правовій науці в контексті злочинів проти власності
Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища
Шніпко О.С. Безпосередній об’єкт злочину завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою 

КРИМІНОЛОГІЯ

Кікалішвілі М.В. Біологічні теорії девіантної поведінки
Нікітін Д.Ю. Трансформація прокуратури України у напрямку підтримання державного обвинувачення та протидії злочинності в бюджетній сфері

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Чонка М.М. Процесуальне значення та особливості свідка як учасника кримінального провадження (порівняльно-правова характеристика)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Белінська Ю.Б. Сутність та основні міжнародно-правові стандарти ООН та МОП у сфері обов’язкового соціального страхування

Читати
Flag Counter