Архів, номер журналу № 4/2018

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Десятник В.О. Проблема наукового методу (схематична ілюстрація).

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шморгун О. С. Конституційне право особи на соціальний захист (поняття і зміст)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Ботякова В.В. Витоки та генеза кримінальної відповідальності за злочин ненадання допомоги хворому медичним працівником за період з ХІ по ХVІІІ століття

Гмирін А. А. Витоки, історія кримінальної відповідальності за діяння, передбачене ст. 204 КК України та сучасний стан проблеми

Дутчак С. Р. Об’єктивна сторона складу злочину «порушення прав пацієнта»

Кришевич О. В. Дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі: порівняльний аналіз національного та міжнародного законодавства

Матвійчук В. К., Воробей П. А., Ковальова Т.І. Теоретико-методологічні основи дослідження кримінально-правової охорони рибних, звіриних або інших водних біологічних ресурсів

Семенюк Н. М. Кримінально-правове значення часу вчинення злочину

Шнипко О. С. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст. 371 КК України, та аналогічних діянь за кримінальними законодавством деяких зарубіжних держав

КРИМІНОЛОГІЯ

Денисов С. Ф., Босак К. С. Домашнє насильство: негативне соціальне явище чи новий вид злочинності в Україні?

ПЕРСОНАЛІЇ
ЛІРИЧНА СТОРІНКА
Flag Counter