Контакти

ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ:
Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
Україна, 03151, Київ, вул. Ушинського, 15
Голова редакційно-видавничої ради С.А. Єрохін
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1824 від 02.06.2004 р.
 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15, к. 210
Тел.: 242-10-84
Факс: (044) 242-10-98
 

З приводу публікацій своїх статей авторам
необхідно зв’язуватися з секретарем журналу
САВЕНКОВОЮ ТЕТЯНОЮ ГАРІЄВНОЮ.
 

т.: (044) 242-10-84
Е-mail: legal@nam.kiev.ua
tanya_saven@ukr.net
har_2008@ukr.net

 

Літературний редактор та коректор 
Железняк Неля Миколаївна
Е-mail: nelyazheleznyak@gmail.com 
 

Верстка 
Стамбол Альона Володимирівна
Е-mail: alona.stambol@gmail.com


Зворотній зв'язок
Форма зворотнього зв'язку


Flag Counter