№ 2/2016
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 2/2016

Розділи:

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ольховський М.А. Основні напрями діяльності волонтерських організацій в Україні
Cитник Г.О. Інформатизація та «електронний уряд»: взаємозв’язок у світі

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Баранівський В.Ф., Присяжний В.М. Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження
Гринь О.Д. Кримінально-правова характеристика об`єктивної  сторони злочину, передбаченого ст. 131 КК України
Денисов С.Ф., Суюндикова Н.М. Врахування характеристик особи при реалізації кримінальної відповідальності (за кримінальним законодавством країн Центральної Азії)
Донченко О.І. Аналіз історичних факторів криміналізації посягань на авторитет органів місцевого самоврядування
Зубець Ю.Г. Об’єктивна сторона злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, передбачена ч.1 ст.136 КК України
Карпенко М.І., Гопак С.О. Сучасна статистика, аналіз та приклади складу злочину, передбаченого ст.426 Кримінального кодексу України ("Бездіяльність військової влади")
Кавальова Т.І. Витоки та ґенеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі (третій – шостий періоди розвитку суспільства і державності)
Матвійчук В.К., Гіда Є.О. Порівняльно-правове дослідження особливо жорстокого поводження як способу вчинення злочинів за кримінальним законодавством України і деяких держав
Орлов Ю.В. Вдосконалення нормативних приписів, що передбачені ст. 158-2 КК України
Осічнюк Ю.В. Запобігання злочинному забрудненню або іншій зміні природних властивостей атмосферного повітря
Решнюк А.В. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.400 КК України
Соловйова А.М. До питання історичних процесів на території України в контексті злочинів проти власності
Чугаєнко Ю.О., Харь І.О. Вплив суб'єктивних ознак на кваліфікацію діяння, вчиненого з особливою жорстокістю

КРИМІНОЛОГІЯ

Кікалішвілі М.В. Делінквентна поведінка: поняття, ознаки та детермінанти

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Токаренко К.В. Закриття кримінального провадження у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення чи відсутності в діянні складу кримінального правопорушення

Читати
№ 1/2016
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 1/2016

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Бернюков А.М. Основний зміст правової герменевтики Артура Кауфмана

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вознюк С. Виконання зобов’язань України щодо реалізації напрямку боротьби з економічними злочинами транснаціонального характеру в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 21 березня 2014 року
Радзівілл О.А. Систематизація законів історичної динаміки для цілей стратегічного управління і правової політики
Терещенко О.В. Актуальні питання міжнародного правосуддя

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ситник Г.А. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів законодавчої влади в умовах використання інформаційних технологій: міжнародний досвід  

НОТАРІАТ

Данюк Л.В. Адміністративно-правові відносини у сфері управління нотаріатом: теоретико-правовий аспект  

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Базюк Т.В. Історія та розвиток «економічних і фінансових злочинів» в Україні і в світі
Гмирін А.А. Безпосередній об’єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
Запотоцький А.П., Шармар О.М. Проблемні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини
Карпенко М.І., Попченкова І.М. Причини, наслідки та профілактика військових злочинів, зокрема за ст.422 КК України
Мороз А.О. Вдосконалення нормативних положень щодо захисника чи представника особи як засіб забезпечення захисту цих учасників процесу від втручання в їх діяльність
Ольховенко О.І.Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст.385 КК України та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав
Орлов Ю.В. Порівняльно-правова характеристика складу злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав
Соловйова А.М. Неправомірний доступ до телекомунікаційних послуг як злочин проти власності за законодавством зарубіжних країн

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Аракелян Р.Ф. Шляхи вирішення кримінальних конфліктів за сприянням інституту медіації в кримінальному провадженні 
Токаренко К.В. Рішення слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження

МИТНЕ ПРАВО

Адам Дроздек. Об'єднаний Митний кодекс як основа митного права (окремі аспекти)

Читати
№ 12/2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 12/2015

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА


Бернюков А.М. Основні особливості релятивізму в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (філософсько-теоретичний аналіз)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Радзівілл О.А. Питомі виміри історико-правової освіти в процесах духовно-інтелектуального оздоровлення суспільств

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ситник Г.А. Місце інформаційного ресурсу в галузі державного управління

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Гмирін А.А. Родовий об’єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
Господарець М.В. Деякі суб’єктивні ознаки незаконного полювання
Закревський А.В. Особливості покарання за порушення права особи на захист
Карпенко М.І., Чонка М.М. Особливості об’єктивної сторони недбалого ставлення до військової служби (загальнотеоретичний аспект)
Мельниченко В.Л. Стаття 250 КК України потребує вдосконалення та належного застосування
Мороз А.О. Порівняльно-правове дослідження злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи з аналогічними діяннями в кодексах деяких зарубіжних держав
Олєйнічук О.М. Відмежування складу злочину, передбаченого ст.175 КК України, від суміжних складів злочину
Ольховенко О.І. Вдосконалення нормативних положень, передбачених ст.385 КК України
Орлов Ю.В. Поняття злочину, передбаченого ст.158-2 КК України
Соловйова А.М. До питання про кримінальну відповідальність за викрадення електричної або теплової енергії

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Аракелян Р.Ф. Деякі аспекти активізації впровадження інституту медіації в кримінальному провадженні України
Бухонський С.О. До проблеми застосування інформаційно-довідкових (інформаційно-пошукових й облікових) систем у досудовому розслідуванні

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО

Погарченко Т.В. Поняття та загальна характеристика сутності злочинів у сфері підприємницької діяльності

ТРУДОВЕ ПРАВО

Гринь Т.Г. Історичні аспекти розвитку працевлаштування в період античності і до кінця ХІХ століття

МИТНЕ ПРАВО

Брачук А.О. Реалізація принципу сприяння законної торгівлі у митному законодавстві
Федотов О.П. До питання щодо обліку осіб, що здійснюють операції з товарами в контексті законодавства України з питань державної митної справи

Читати
№ 11/2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 11/2015

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Полонка І. Доктринальна  ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект 

ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Бернюков А.М. Право на опір неправу в концепції Рене Марчіча
Колич О.І. Демократична та патріотична спрямованість в українській полемічній літературі: філософсько-правовий аналіз

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Мельничук С.М. Особливості інтерпретаційної форми правотворчої діяльності
Ставнійчук А.Конституційно-правова практика регулювання та проведення місцевих референдумів у зарубіжних країнах

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Тімуш І.С. Відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення: деякі проблеми практичної реалізації

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кравченко Н.С. Особливості діяльності цивільного позивача, його представника в кримінальному провадженні щодо доказування цивільного позову
Чурпіта Г.В. Процесуальні особливості встановлення судом факту належності особі правовстановлюючих документів

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Падун Є.В. Національна практика соціального супроводу та нагляду за утриманням дітей у прийомних сім’ях

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Добрянська Н.В. Адміністративно-господарські санкції та їх правове регулювання
Рибас А.В.Інструменти діяльності публічної адміністрації при призначенні суддів в Україні
Cитник Г.О. Історія та розвиток адміністративно-правового регулювання процесу інформатизації в Україні та світі

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Сокуренко В.В. Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Базюк Т.В. До питання кримінально-правової характеристики злочинів у сфері банкрутства за законодавством України та деяких зарубіжних країн
Господарець М.В. Огляд місця події, як складова доказів при кваліфікації і кримінальній відповідальності за незаконне полювання
Звоненко О.О. Місце вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони діяння, передбаченого ст.288 КК України
Мельниченко В.Л. Порівняльно‑правова характеристика складу злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів за законодавством України та кримінальним законодавством зарубіжних держав
Мороз А.О. Порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника чи представника особи та їх професійної таємниці
Олєйнічук О.М. Відмежування складу злочину, передбаченого ст.175 КК України від аналогічного адміністративного делікту
Орлов Ю.В. Суб’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму
Соловйова А.М. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання: порівняльно-правовий аспект

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Аракелян Р.Ф. Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України
Сервецький І.В. Повноваження поліції щодо затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Галущенко Г.В. Проблема застосування права країни з множинністю правових систем

Читати
Flag Counter