№ 4/2016
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4/2016

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ, ЛОГІКА І СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Десятник В.О. Проблема марксистської діалектичної логіки

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Волкова Т.І. Кваліфікуючі ознаки незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом як злочину
Гмирін А.А. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України
Зубець Ю.Г. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
Матвійчук В.К. Наслідки вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища: теоретичні, методологічні і практичні проблеми
Олєйнічук О.М. Шляхи вдосконалення складу злочину, передбаченого ст. 175 КК України
Олійник В.П.  Родовий об’єкт злочину забруднення моря
Соловйова А.М. Соловйова А.Б. Історія становлення і розвитку кримінального законодавства у сфері охорони об’єктів археологічної та культурної спадщини в України і деяких зарубіжних країнах
Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти життя особи: проблеми теорії і практики

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Дячук М.I. Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан
Карпенко М.І., Коковін Д.І. Дослідження поняття та умов екстрадиції шляхом аналізу міжнародного законодавства

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Сервецький І.В. Поняття олігархії та її суспільна небезпека

Читати
№ 3/2016
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 3/2016

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Десятник В.О. Проблема діалектичної логіки
Романова А.С. Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Волкова Т.І. Об’єктивна сторона злочину –– незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого ст. 249 КК України
Герелюк Т.Б. Охорона археологічної та культурної спадщини: кримінально-правові аспекти
Кавальова Т.І. Ґенеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі в сьомому періоді розвитку суспільства і законодавства на теренах України
Матвійчук В.К. Теоретично-прикладні проблеми системи злочинів проти навколишнього природного середовища за чинним КК України
Решнюк А.В. Суб’єкт злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги
Сервецький І.В. Поняття Державної зради та її супільна небезпека
Соловйова А.М.  Поняття «власність» в зарубіжній правовій науці в контексті злочинів проти власності
Харь І. О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища
Шніпко О.С. Безпосередній об’єкт злочину завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою 

КРИМІНОЛОГІЯ

Кікалішвілі М.В. Біологічні теорії девіантної поведінки
Нікітін Д.Ю. Трансформація прокуратури України у напрямку підтримання державного обвинувачення та протидії злочинності в бюджетній сфері

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Чонка М.М. Процесуальне значення та особливості свідка як учасника кримінального провадження (порівняльно-правова характеристика)

ТРУДОВЕ ПРАВО

Белінська Ю.Б. Сутність та основні міжнародно-правові стандарти ООН та МОП у сфері обов’язкового соціального страхування

Читати
№ 2/2016
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 2/2016

Розділи:

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ольховський М.А. Основні напрями діяльності волонтерських організацій в Україні
Cитник Г.О. Інформатизація та «електронний уряд»: взаємозв’язок у світі

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Баранівський В.Ф., Присяжний В.М. Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження
Гринь О.Д. Кримінально-правова характеристика об`єктивної  сторони злочину, передбаченого ст. 131 КК України
Денисов С.Ф., Суюндикова Н.М. Врахування характеристик особи при реалізації кримінальної відповідальності (за кримінальним законодавством країн Центральної Азії)
Донченко О.І. Аналіз історичних факторів криміналізації посягань на авторитет органів місцевого самоврядування
Зубець Ю.Г. Об’єктивна сторона злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, передбачена ч.1 ст.136 КК України
Карпенко М.І., Гопак С.О. Сучасна статистика, аналіз та приклади складу злочину, передбаченого ст.426 Кримінального кодексу України ("Бездіяльність військової влади")
Кавальова Т.І. Витоки та ґенеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі (третій – шостий періоди розвитку суспільства і державності)
Матвійчук В.К., Гіда Є.О. Порівняльно-правове дослідження особливо жорстокого поводження як способу вчинення злочинів за кримінальним законодавством України і деяких держав
Орлов Ю.В. Вдосконалення нормативних приписів, що передбачені ст. 158-2 КК України
Осічнюк Ю.В. Запобігання злочинному забрудненню або іншій зміні природних властивостей атмосферного повітря
Решнюк А.В. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.400 КК України
Соловйова А.М. До питання історичних процесів на території України в контексті злочинів проти власності
Чугаєнко Ю.О., Харь І.О. Вплив суб'єктивних ознак на кваліфікацію діяння, вчиненого з особливою жорстокістю

КРИМІНОЛОГІЯ

Кікалішвілі М.В. Делінквентна поведінка: поняття, ознаки та детермінанти

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Токаренко К.В. Закриття кримінального провадження у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення чи відсутності в діянні складу кримінального правопорушення

Читати
№ 1/2016
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 1/2016

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Бернюков А.М. Основний зміст правової герменевтики Артура Кауфмана

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вознюк С. Виконання зобов’язань України щодо реалізації напрямку боротьби з економічними злочинами транснаціонального характеру в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 21 березня 2014 року
Радзівілл О.А. Систематизація законів історичної динаміки для цілей стратегічного управління і правової політики
Терещенко О.В. Актуальні питання міжнародного правосуддя

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ситник Г.А. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів законодавчої влади в умовах використання інформаційних технологій: міжнародний досвід  

НОТАРІАТ

Данюк Л.В. Адміністративно-правові відносини у сфері управління нотаріатом: теоретико-правовий аспект  

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Базюк Т.В. Історія та розвиток «економічних і фінансових злочинів» в Україні і в світі
Гмирін А.А. Безпосередній об’єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
Запотоцький А.П., Шармар О.М. Проблемні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини
Карпенко М.І., Попченкова І.М. Причини, наслідки та профілактика військових злочинів, зокрема за ст.422 КК України
Мороз А.О. Вдосконалення нормативних положень щодо захисника чи представника особи як засіб забезпечення захисту цих учасників процесу від втручання в їх діяльність
Ольховенко О.І.Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст.385 КК України та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав
Орлов Ю.В. Порівняльно-правова характеристика складу злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав
Соловйова А.М. Неправомірний доступ до телекомунікаційних послуг як злочин проти власності за законодавством зарубіжних країн

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Аракелян Р.Ф. Шляхи вирішення кримінальних конфліктів за сприянням інституту медіації в кримінальному провадженні 
Токаренко К.В. Рішення слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження

МИТНЕ ПРАВО

Адам Дроздек. Об'єднаний Митний кодекс як основа митного права (окремі аспекти)

Читати
Flag Counter