Монографії НАУБолотіна_Право людини на соціальний захист в Україні
Бурлака_Єрохіна_Глобализация рынков нефти
Буряк_Жінка в українському історичному наративі
Герасименко_Бухгалтерський облік - актуальні проблеми та рішення
Єрмошенко_Ганущак-Єфіменко_Механізм розвитку інноваційного потенціалу
Єрмошенко_Горячева_Фінансова складова економічної безпеки
Єрохін та ін_Економічна безпека субєктів господарювання
Кучер_Кримінально-правові проблеми вчинення злочинів
Матвійчук_Тенденції сучасної кримінально-правової політики
Матвійчук_Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони
Назарчук_Конкурентоспособность и пути ее повышения
Осічнюк_Культура сутність і структура
Савенков і др_Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень
Сунцова_Фінансові аспекти соціально-економічного розвитку держави
Харь_Кримінально-правова охорона повітря

Flag Counter