№ 7/2018
 • Опубліковано:

 • Статей:

  11

Зміст журналу № 7/2018

Розділи:

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Санченко А.Є. Міжнародно-правова агенда щодо соціальної та економічної справедливості у часи глобалізації

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шморгун О. С. Конституційне право особи на соціальний захист: поняття і зміст

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Бібік О.Ю.  Розмежування понять «особа злочинця» та «суб’єкт злочину»

Вітко О.Ю. Аспекти кримінально-правової відповідальності за порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму

Кришевич О. В. Понятійний аспект суб’єкту злочину при підкупі службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Кузнецов В. В. Окремі аспекти кримінально-правої охорони культурної спадщини

Матвійчук В. К. Спірні питання стосовно кваліфікуючих та об’єктивних ознак злочину забруднення моря, передбаченого чч. 2, 3 ст. 243 КК України

Семенюк Н. М. Час вчинення злочину як фактор реалізації заходів кримінально-правового впливу

Харь І.О. Теоретичні та практичні питання стосовно суб’єкта злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків

КРИМІНАЛІСТИКА

Бусол О.Ю., Романюк Б.В. Розслідування діяльності організованих злочинних об’єднань: сучасна специфіка та новітня методика

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Чуваков О. А. Рецензія на монографію Соловйової А.М. «Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності: порівняльно-правове дослідження»

ПЕРСОНАЛІЇ
ЛІРИЧНА СТОРІНКА

Читати
№ 6/2018
 • Опубліковано:

 • Статей:

  10

Зміст журналу № 6/2018

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Заіка Ю. О. Доступність  правосуддя як умова захисту цивільних прав                 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Курилюк Ю. Б. Законодавче забезпечення повернення органами Державної прикордонної служби нелегальних мігрантів до країни походження

КРИМІНАЛЬНЕ  ПРАВО

Гмирін А. А. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст. 204 КК України та аналогічних діянь за кримінальним законодавством деяких зарубіжних держав

Матвійчук В. К., Воробей П. А., Шнипко О.С. Відмежування злочину, передбаченого ст. 249 КК України, від суміжних злочинів та аналогічного адміністративно-правового правопорушення

Рощина І.О. Порівняльне-правове дослідження статті 7 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального  законодавства України

Семенюк Н. М. Теоретичні основи визначення часу вчинення злочину при встановленні меж кримінально-правової юрисдикції України

Шнипко О. С. Витоки, історія кримінальної відповідальності за завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою

Харь І. О. Теоретичні підходи щодо визначення суб’єкта злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою, передбаченого ст. 371 КК України

КРИМІНОЛОГИЯ

Денисов С.Ф., Коваленко Н.О. Кримінологічні особливості злочинності учасників бойових дій з ознаками посттравматичного стресового розладу

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Глущенко С.В., Соловйова А.М. Зобов’язання щодо утримання дітей за законодавством України та деяких зарубіжних країн

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Сотула О.С. Рецензія на монографію Соловйової А.М. «Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності: порівняльно-правове дослідження»

ПЕРСОНАЛІЇ
ЛІРИЧНА СТОРІНКА

Читати
№ 5/2018
 • Опубліковано:

 • Статей:

  13

Зміст журналу № 5/2018

Розділи:

СТОРІНКА ПАМ’ЯТІ

Савченко А. В., Денисов С. Ф. ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА МИКОЛИ КОРЖАНСЬКОГО

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Соловйова А. Б. Історія виникнення та розвитку банку Франції в XIХ столітті

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дутчак С.Р. Особливості кримінально-правової політики у сфері забезпечення охорони прав пацієнта

Гмирін А.А. Поняття злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Гончарова А.С. До питання кримінальної відповідальності нотаріуса

Матвійчук В. К., Воробей П. А., Ковальова Т.І. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст. 249 КК України з аналогічними злочинами за кримінальним законодавством деяких зарубіжних держав

Семенюк Н. М. Час триваючих злочинів, продовжуваних злочинів, а також злочинів, що вчиняються в співучасті

Сервецький І. В., Лебідь С. В. Кримінально–правове тлумачення поняття «шпигунство» в кримінальному праві України

Шнипко О.С. Поняття злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою.

Харь І.О. Виконавець злочину невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи  інших установлених законом виплат.

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО                    

Халавка В.І. Визначення заохочувальних та заборонних заходів кримінальним та кримінально-виконавчим правом

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Глущенко С.В., Соловйова А.М. До питання міжнародної практики країн ЄС щодо протидії зловживанням процесуальними правами у виконавчому провадженні

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Митрофанов І. І. Рецензія на монографію Соловйової А.М. «Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності: порівняльно-правове дослідження»

ПЕРСОНАЛІЇ
ЛІРИЧНА СТОРІНКА

Читати
№ 4/2018
 • Опубліковано:

 • Статей:

  10

Зміст журналу № 4/2018

Розділи:

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Десятник В.О. Проблема наукового методу (схематична ілюстрація).

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шморгун О. С. Конституційне право особи на соціальний захист (поняття і зміст)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Ботякова В.В. Витоки та генеза кримінальної відповідальності за злочин ненадання допомоги хворому медичним працівником за період з ХІ по ХVІІІ століття

Гмирін А. А. Витоки, історія кримінальної відповідальності за діяння, передбачене ст. 204 КК України та сучасний стан проблеми

Дутчак С. Р. Об’єктивна сторона складу злочину «порушення прав пацієнта»

Кришевич О. В. Дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі: порівняльний аналіз національного та міжнародного законодавства

Матвійчук В. К., Воробей П. А., Ковальова Т.І. Теоретико-методологічні основи дослідження кримінально-правової охорони рибних, звіриних або інших водних біологічних ресурсів

Семенюк Н. М. Кримінально-правове значення часу вчинення злочину

Шнипко О. С. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого ст. 371 КК України, та аналогічних діянь за кримінальними законодавством деяких зарубіжних держав

КРИМІНОЛОГІЯ

Денисов С. Ф., Босак К. С. Домашнє насильство: негативне соціальне явище чи новий вид злочинності в Україні?

ПЕРСОНАЛІЇ
ЛІРИЧНА СТОРІНКА

Читати
Назад Вперед
Flag Counter