Архів, номер журналу № 1/2018

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Мироненко В.П., Коломієць К.В. Поняття, істотні умови та юридична природа договору факторингу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Акімов М.О. Деякі кваліфікуючі ознаки злочинів проти виборчих прав: наявні проблеми, шляхи їх вирішення

Вітко О.Ю. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони та видобутку надр за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав

Волкова Т.І. Суб’єктивна сторона злочину – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

Воробей П.А. Відповідальність за завідомо неправдиве показання в контексті кримінально-правової політики держави як гарантія правової безпеки

Ковальова Т.І. Міжнародно-правова регламентація дії закону України про кримінальну відповідальність у просторі

Лопащук Д.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України

Матвійчук В.В. Суб’єктивна сторона злочину порушення недоторканності приватного життя

Матвійчук О.В. Предмет злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

Рощина І.О. Відповідність норм кримінального законодавства України ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Савченко А.В., Воробей П.А., Бельський Ю.А. Рефайлінг (рефайл) як спосіб вчинення несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв’язку

Соловйова А.М. Злочини проти власності за Кримінальним кодексом Франції

Шнипко О.С. Відмежування злочину завідоме незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою від суміжних злочинів

Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Харь І.О. Рецензія на навчальний посібник «Земельне право України», підготовлений авторським колективом викладачів Національної академії внутрішніх справ

ПЕРСОНАЛІЇ
Flag Counter