№ 4/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  8

Зміст журналу № 4/2017

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Матвєєв С.В. Глобалізаційні виклики Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Мороз А.О. Суб’єкти або учасники суспільних відносин та соціальний взаємозв’язок у цих відносинах щодо втручання в діяльність захисника чи представника особи

Ольховенко О.І. Поняття злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків за статтею 385 Кримінального Кодексу України

Паризький І.В. Діяння, передбачені статтею 248 Кримінального кодексу України: проблеми запобігання злочину

Харь І.О. Суб’єкт злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення

КРИМІНОЛОГІЯ

Леоненко Т.Є., Леоненко М.І. Історіографія   теоретико-правових проблем злочинності на релігійному ґрунті

Тогочинський О.М. Соціалізація та розвиток особистості як частина заходів запобігання злочинам серед молоді

Шеремет О.С. Залучення місцевих громад та їх взаємодія з правоохоронними органами по запобіганню злочинам

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кубрак П.М. Досудове слідство у перші століття української державності

Читати
№ 3/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  13

Зміст журналу № 3/2017

Розділи:

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Денисов С.Ф., Кулик С.Г. Проблеми юридичної відповідальності за порушення антидопінгових правил

КРИМІНОЛОГІЯ

Мирошниченко А.К. Спеціально-кримінологічні заходи та запобігання злочинам, вчиненим з помсти працівникам суду і правоохоронних органів

Шеремет О.С. Тлумачення поняття органів місцевого самоврядування для встановлення їх ролі у запобіганні злочинності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Мороз А.О. Співвідношення назви злочину, передбаченого статтею 397 Кримінального кодексу, і загальних форм його прояву в диспозиції частини 1 цієї статті, та їх значення для з’ясування ознак об’єктивної сторони цього діяння

Олійник В.П. Предмет злочину забруднення моря

Паризький І.В. Призначення покарання за вчинення діянь, передбачених статтею 384 Кримінального кодексу України, та звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин

Сергійчук В. Поняття державної таємниці та захист відомостей, що становили державну таємницю, за часів Київської Русі

Сказко Ю.А. Загальносоціальне запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів

Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти громадського порядку і моральності

Шніпко О.С. Суб’єктивна сторона злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою

 

НОТАРІАТ

Чепець О. Історіографія становлення та розвитку інституту нотаріату радянського періоду в Україні

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Липець Л.В. Порівняльна характеристика перевезення швидкопсувного багажу різними видами транспорту та перспективи розвитку взаємовідносин України з країнами Європейського Союзу в даному напрямку

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Гуренко М.А. Особливості укладання інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
№ 2/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  10

Зміст журналу № 2/2017

Розділи:

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олійник С.М. Основні загальновизнані принципи міжнародного права як базис реадмісії осіб

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Баранівський В.Ф. Психічне ставлення особи до вчинення злочину завідомо неправдиве показання

Матвєєв С.В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження суб’єкта злочину у кримінальному праві

Матвійчук В.К. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої статтею 236 Кримінального кодексу України 

Орлов Ю.В. Відмежування злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму від суміжних злочинів

Осічнюк Ю.В. Об’єкт злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України

Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Чугаєнко Ю.О. Компаративістичне дослідження складу злочину,

передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України

Шніпко О.С. Кваліфікуючі ознаки злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (частина 3 статті 371 Кримінального кодексу України)

КРИМІНОЛОГІЯ

Шеремет О.С. Формування соціальних цінностей як завдання органів місцевого самоврядування у протидії злочинності

Читати
№ 1/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  9

Зміст журналу № 1/2017

Розділи:

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Плачкова Т. М. Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки мореплавства на суднах флоту рибного господарства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Становлення і розвиток законодавства щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та перекладача
Матвійчук О.В. Суб’єкт злочину, передбаченого статтею 253 Кримінального кодексу України
Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва

КРИМІНОЛОГІЯ

 

Нікітін Ю.В., Нікітіна І.В. Трансформація злочинності в умовах глобалізації: гендерні аспекти найманства

 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Голоборотько Д.Є. Роль релігійного фактора в реформах тюремних систем: зарубіжний історично-правовий досвід

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Обмеження права на вільний вибір  адвоката у нормах Кримінального процесуального кодексу України

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М. І., Садівник М. І. Методика розслідування серійних убивств і шляхи її вдосконалення в Україні

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

РЕЦЕНЗІЯ на наукове видання «Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.). Том 6. Міністерство внутрішніх справ - Міністерство охорони громадського порядку радянської України в період десталінізації та подальших реорганізацій (5 березня 1953 р. - грудень 1968 р.).

Читати
Flag Counter