Архів, номер журналу № 3/2018

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Пилипенко С.А. Загальна характеристика міжнародної охорони авторських прав.

ТРУДОВЕ ПРАВО

Бурлака О. С.  Види матеріальної відповідальності суб’єктів трудових відносин

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Лопащук Д. І. Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони вбивства, вчиненого на замовлення 

Матвійчук В. В. Порівняльно-правове дослідження злочину порушення недоторканності приватного життя за Кримінальним кодексом України та аналогічних злочинів за законодавством деяких зарубіжних держав

Матвійчук В. К. Зовнішній прояв злочину, передбаченого статтею 158-2 Кримінального кодексу України

Рощина І. О. Порівняльно-правове дослідження статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального законодавства України

Сервецький І. В., Гриненко І.М. Суспільна небезпека посягання на життя державного діяча

КРИМІНОЛОГИЯ

Денисов С. Ф., Пузиревський М. В. Внесок професора М. П. Чубинського у розвиток вітчизняної кримінально-правової та кримінологічної теорії

Сікорська В. В. «Групи смерті» у соціальних мережах як прояв масового протизаконного впливу на суспільну свідомість

ПЕРСОНАЛІЇ
Flag Counter