Редколегія журналу

 

Матвійчук Валерій Костянтинович- головний редактор

 доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, перший проректор ВНЗ «Національна академія управління»

Харь Інна Олексіївна - заступник головного редактора, кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління»
Гіда Євген Олександрович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права ВНЗ «Національна академія управління»

Денисова Тетяна Андріївна-доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету
Заіка Юрій Олександрович - завідувач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Зайчук Олег Володимирович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
Ільяшенко Вікторія Анатоліївна- доктор наук державного управління, доцент, професор, професор кафедри державного управління та земельного кадастру Класичного приватного університету

Інга Кавка - PhD, професор, кафедра європейського права Ягеллонського університету (Польща)
Іщенко Андрій Володимирович- доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національної академії внутрішніх справ

Коняхін Володимир Павлович - доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч Російської Федерації, завідувач кафедри кримінального права і кримінології Кубанського державного університету (Росія)
Колодій Анатолій Миколайович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, начальник кафедри конституційного права Національної академії внутрішніх справ
Костенко Олександр Миколайович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідуючий відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького
Костицький Михайло Васильович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, професор кафедри філософії Національної академії внутрішніх справ
Монаєнко Антон Олексійович - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету
Музика Анатолій Ананійович - доктор юридичних наук, професор, Державний науково-дослідний інститут МВС України
Осічнюк Юхим Веніамінович - доктор філософських наук, професор

Нікітін Юрій Вікторович - доктор юридичних наук, професор

Панов Микола Іванович - доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права №2 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Петков Сергій Валерійович - доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Класичного приватного університету
Пилипенко Пилип Данилович - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор Львівського національного університету3 імені Івана Франка
Прилуцький Роман Борисович - кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління»
Рабінович Петро Мойсейович - доктор юридичних наук, професор, академік академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка

Роберт Ціхуж - доктор юридичних наук, LL.M (Польща)
Савченко Андрій Володимирович - доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ
Сервецький Іван Васильович – професор кафедри спеціальної техніки та оперативно – розшукової діяльності, доктор юридичних наук, доцент, викладає оперативно – розшукову діяльність.

Стефанчук Руслан Олексійович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри представництва інтересів громадян і держави в суді Національної академії прокуратури України
Стеценко Семен Григорович - доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, перший заступник начальника Інституту кримінально-виконавчої служби України з навчально-методичної та накової роботи

Хуторян Наталія Миколаївна - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права імені В.М. Корецького
Юлдашев Олексій Хашимович - доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою цивільно-правових дисциплін Регіональної академії управління персоналом

 

Рекомендовано до друку вченою радою ВНЗ «Національна академія управління» (протокол № 6 від 19 вересня 2013 р.)
Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань.
Передруки і переклади дозволяються лище за згодою автора і редакції.
Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець.


Flag Counter