Редколегія журналу

Паризький Ігор Володимирович – головний редактор, доктор економічних наук кандидат юридичнихнаук, проректор ВНЗ «Національна академія управління»

Гіда Євген Олександрович – заступник головного редактора, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права ВНЗ «Національна академія управління»

Баранівський Василь Федорович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціально – гуманітарних дисциплін та іноземних мов ВНЗ «Національна академія управління»

Білоус Олег Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління»

Галунько Валентин Васильович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права

Діденко Сергій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права

Дніпров Олексій Сергійович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права

Денисюк Станіслав Федорович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права

Карпенко Микола Іванович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління»

Матвєєв Сергій Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету, «Національна академія управління»

Нікітін Юрій Вікторович – доктор юридичних наук, професор

Різак Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права

Шкарупа Костянтин Вiкторович – кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права

Шнипко Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління»

Іноземні члени редколегії

Інга Кавка – PhD, професор, кафедра європейського права Ягеллонського університету (Польща)

Роберт Ціхуж – доктор юридичних наук, LL.M (Польща)

Відповідальний секретар

Савенкова Тетяна Гаріївна


Flag Counter