№ 12/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  9

Зміст журналу № 12/2017

Розділи:

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Мироненко В. П., Калініч А. М. Строки позовної давності у міжнародному приватному праві

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Вітко О. Ю. Прояв злочину, передбаченого  статтею 384 Кримінального кодексу України зовні: теоретичні та прикладні проблеми

Волкова Т. І. Предмет злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

Воробей П. А. Компаративістська характеристика складів злочинів, передбачених статтями 384–385 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь кримінального законодавства республік колишнього СРСР

Кубрицький М. Л. Посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчиненні організованими злочинними угрупованнями

Лопащук Д. І. Порівняльно-правове дослідження злочину, передбаченого пунктом 11 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав

Матвійчук В. В. Суб’єкт злочину порушення недоторканності приватного життя за кримінальним законодавством України

Матвійчук В. К. Суб’єктивна сторона злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах.

Харь І. О. Суб’єкт злочинів проти встановленого порядку несення військової служби

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
№ 11/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  7

Зміст журналу № 11/2017

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шморгун О. С. Конституційне право особистості на працю в сфері новітніх технологій

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

Касимова А. Проблема дотримання державами і збройними формуваннями норм міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Ярмол Л. В. Світові інституційно-діяльнісні міжнародно-правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Астахова О. О. Витоки та ґенеза обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину

Гмирін А. А. Відмежування злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів від суміжних злочинів та аналогічного правопорушення.

Матвійчук В. В. Кваліфікуючі ознаки злочину порушення недоторканності приватного життя (частина 2 статті 182 Кримінального Кодексу України)

Харь І. О. Витоки та ґенеза суб'єкта злочину в п’ятому – восьмому періодах за кримінальним законодавством на теренах України

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
№ 10/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  7

Зміст журналу № 10/2017

Розділи:

СУДОВА ВЛАДА І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Рощина І.О. Судова влада і права людини в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Ковальова Т.І. Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі за КК України.
Матвійчук В.К. Теоретико-методологічні основи дослідження кримінально-правової охорони земель водного фонду України в особливо великих розмірах
Матвійчук В.В. Об’єктивна сторона злочину порушення недоторканості приватного життя (ч. 1 ст. 182 КК України).
Семенюк Н.М. Поняття часу вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину за кримінальним правом України
Харь І.О. Витоки та генеза суб'єкта злочину на теренах України в третьому (ХІ-ХІV стст.) і четвертому (ХІV ст. і до початку ХVІІІ ст.) періодах розвитку державності

КРИМІНОЛОГІЯ

Нікітін Ю.В., Нікітіна І.В. Роль соціального та біологічного у поведінці особи злочинця: кримінологічний аналіз

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
№ 9/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  9

Зміст журналу № 9/2017

Розділи:

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Астахова О.О. Кримінально-правові форми вираження обстановки та види обстановки вчинення злочину в сучасному кримінальному праві України.

Волкова Т.І. Суб’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України

Гмирін А.А. Суб’єктивна сторона злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Зубець Ю.Г. Суб’єктивна сторона злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані

Олейнік В.П. Суб’єктивна сторона злочину забруднення моря

Попченкова І.М. Історико-правовийаспект становленнякримінально-правової відповідальності за ухилення від обов’язків по догляду за дитиною

Рощина І.О. Порівняльне – правове дослідження ст. 4 (Заборона рабства і примусової праці) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального законодавства України

Савенкова Т.Г. Відмежування злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Аракелян Р.Ф. Правова парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному провадженні України

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
Flag Counter