№ 10/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  7

Зміст журналу № 10/2017

Розділи:

СУДОВА ВЛАДА І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Рощина І.О. Судова влада і права людини в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Ковальова Т.І. Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі за КК України.
Матвійчук В.К. Теоретико-методологічні основи дослідження кримінально-правової охорони земель водного фонду України в особливо великих розмірах
Матвійчук В.В. Об’єктивна сторона злочину порушення недоторканості приватного життя (ч. 1 ст. 182 КК України).
Семенюк Н.М. Поняття часу вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину за кримінальним правом України
Харь І.О. Витоки та генеза суб'єкта злочину на теренах України в третьому (ХІ-ХІV стст.) і четвертому (ХІV ст. і до початку ХVІІІ ст.) періодах розвитку державності

КРИМІНОЛОГІЯ

Нікітін Ю.В., Нікітіна І.В. Роль соціального та біологічного у поведінці особи злочинця: кримінологічний аналіз

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
№ 9/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  9

Зміст журналу № 9/2017

Розділи:

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Астахова О.О. Кримінально-правові форми вираження обстановки та види обстановки вчинення злочину в сучасному кримінальному праві України.

Волкова Т.І. Суб’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України

Гмирін А.А. Суб’єктивна сторона злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Зубець Ю.Г. Суб’єктивна сторона злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані

Олейнік В.П. Суб’єктивна сторона злочину забруднення моря

Попченкова І.М. Історико-правовийаспект становленнякримінально-правової відповідальності за ухилення від обов’язків по догляду за дитиною

Рощина І.О. Порівняльне – правове дослідження ст. 4 (Заборона рабства і примусової праці) Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та норм кримінального законодавства України

Савенкова Т.Г. Відмежування злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Аракелян Р.Ф. Правова парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному провадженні України

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
№ 8/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  10

Зміст журналу № 8/2017

Розділи:

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Денисов С. Ф., Кулик С. Г. Корупційні правопорушення у сфері фізичної культури та спорту

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Аракелян Р. Ф. Деякі аспекти впровадження інституту медіації в кримінальному провадженні України

Карпенко М. І. Окремі питання злочинів проти правосуддя

Матвійчук В. К. Витоки, ґенеза інших заходів кримінально-правового характеру на теренах України

Мороз В. Г. Витоки, генеза місця вчинення злочину як ознаки об'єктивної сторони злочину та сучасний стан проблеми

Присяжний В. М. Витоки кримінально-правової охорони мисливської фауни в Україні в X-XIV століттях

Харь І. О. Суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

Шестаков В. Ю. Суб’єктивна сторона складу злочину незаконне полювання

КРИМІНОЛОГІЯ

Турлова Ю. А. До питання методології дослідження детермінант екологічної злочинності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кубрак П. М. Порівняльне дослідження початку кримінального провадження в Україні за КПК України 1961 та 2012 років

ПЕРСОНАЛІЇ

Читати
№ 7/2017
 • Опубліковано:

 • Статей:

  9

Зміст журналу № 7/2017

Розділи:

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Ковальова Т. І. Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі

Матвійчук В. В. Безпосередній об’єкт злочину порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу України)

Олійник В. П. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 243 КК України

Присяжний В. М. Сучасне розуміння об’єкта злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів

Савенкова Т. Г. Суб’єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

Сергійчук В. Таємниця за часів Козаччини і Гетьманської держави

Харь І. О. Суб'єкт злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

КРИМІНОЛОГІЯ

Карпенко М.І., Соловйова А.М. Проблема агресивної поведінки та насильства під час примушування до виконання цивільного правочину

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кубрак П. М. Досудове провадження в кримінальному процесі за кримінально-процесуальним кодексом України 1961 року

ПЕРСОНАЛІЇ
ПРИВІТАННЯ

Читати
Flag Counter