Обкладинка журнала Юридична наука № 4/2014
№4
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4/2014

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Скуріхін С.М. Правосвідомість військовослужбовців Збройних Сил України: поняття та особливості

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кастарнов Д.Б. Поняття «особа підозрюваного (обвинуваченого)» в кримінальному судочинстві

КРИМІНОЛОГІЯ

Бєліков Ю.М. Алгоритми запобіжних заходів співробітниками недержавних охоронних організацій в умовах масових безладів та надзвичайного стану

Ілляшенко О.В. Кримінологічна характеристика організованих злочинних груп і транснаціональних організацій, які займаються незаконною торгівлею органами і тканинами людини
Нікітін Ю.В. Історико-правові аспекти протидії злочинності в Україні протягом Х–XIX ст.: основа сучасної внутрішньої безпеки України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дорохіна Ю.А. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності Ольховенко О.І. Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 385 КК України

Самбор М.А. Виправні роботи як адміністративне стягнення та кримінальне покарання

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Котляренко О.П. Повноваження суб’єктів реалізації правоохоронної функції у Збройних Силах України (проблемні аспекти конституційно-правового регулювання)
Чубар І.Ю. Обмеження прав громадян України під час проходження військової служби

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ: ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Александренко О.В. Ще раз до питання про актуальні проблеми чинного Кримінального процесуального кодексу України, або який кодекс нам потрібен

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 3/2014
№3
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 3/2014

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Шевчук В.М. Значення теоретичних завдань для формування тактичних операцій

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Дзейко Ж.О. Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період у контексті кодифікації законодавства 1956-1980-х рр.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Самозахист особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Александренко О.В., Веселовська Н.О. Прояви вандалізму на об’єктах культурної спадщини
Дорохіна Ю.А. Ґенеза дослідження власності у кримінальному праві
Зубець Ю.Г. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для житті стані: порівнялно-правове дослідження за кримінальним законодавством України та деяких зарубіжних держав
Карпенко М.І. До питання щодо кримінальної відповідальності військовослужбовців
Матвійчук В.К. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в других шести формах його прояву)
Нікітін Ю.В. Кримінологія внутрішньої безпеки суспільства: невід’ємна складова національної безпеки України
Харь І.О. Необхідна сучасна концепція суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Шамрай Б.М. Міжнародно-правові гарантії конституційних прав і свобод військовослужбовців в Україні

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Бескоровайний С.Я. Види збройних конфліктів та їх правове регулювання

Резенція на навчальний посібник «Правова статистика» за редакцією доктора юридичних наук, професора В.М. Стратонова

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 2/2014
№2
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

    10

Зміст журналу № 2/2014

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Припинення діяльності, що завдає шкоди довкіллю, як спосіб захисту особистого немайнового права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище

Сацький П.В. Основні форми реалізації права власності у тюрків VI–VIII ст. за даними меморіальних рунічних написів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Врахування досвіду Російської Федерації та Республіки Білорусії щодо модернізації законодавства України про адміністративні правопорушення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б., Зерниченко А.А. Щодо проблеми визнання господарських договорів недійсними

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Радзівілл О.А. Загальноправові принципи як джерела міжнародного економічного права

ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Омельчук В.В. Церква як інструмент правового захисту та соціального забезпечення у Візантійській імперії

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД

Климюк О.Ф. Прокуратура в системі суб’єктів зовнішнього контролю за оперативно-розшуковою діяльністю підрозділів Міністерства внутрішніх справ України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в перших шести формах його прояву)

Салій П.І. Питання недоторканності житла та іншого володіння особи в контексті Конституції та чинного законодавства України, Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 411-413 КК України

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 1/2014
№1
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 1/2014

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВА

Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на інформацію про стан навколишнього природного середовища: проблеми термінології

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Теорія господарського права на пострадянському просторі: стан і перспективи розвитку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Державна інспекція України з питань праці як один із основних елементів системи державного управління питаннями охорони праці
Рябець К.А. Адміністративно - правова охорона вод: сучасні проблеми та шляхи їх подолання
Самбор М.А., Смілик Н.О. Окремі питання правового регулювання участі експерта у справах про адміністративні правопорушення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Денисов С.Ф., Якушев Р.С. Кримінально - правова охорона тваринного світу
Курилюк Ю.Б. Причинний зв'язок як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 419 КК України

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. 410 КК України

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Кірєєв С.Л. Правове регулювання участі Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
Ольховець В.П. Господарська діяльність у Збройних Силах України, теоретико - правовий аспект
Ольховець О.П. Правові засади розвитку воєнної організації держави, та перспективи розвитку

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Хлонь О.М. Аспекти вдосконалення виховної роботи у сфері сприяння професійній адаптації курсантів з метою професійного становлення та мотивації до подальшого проходження служби
Рецензія на монографію Є.С. Ковалевської «Кримінально-правова охорона військового майна за ст.ст. 411 та 412 КК України»

Читати
Flag Counter