Обкладинка журнала Юридична наука № 3/2014
№3
2014
 • Опубліковано:

 • Статей:

Зміст журналу № 3/2014

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Шевчук В.М. Значення теоретичних завдань для формування тактичних операцій

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Дзейко Ж.О. Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період у контексті кодифікації законодавства 1956-1980-х рр.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Самозахист особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Александренко О.В., Веселовська Н.О. Прояви вандалізму на об’єктах культурної спадщини
Дорохіна Ю.А. Ґенеза дослідження власності у кримінальному праві
Зубець Ю.Г. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для житті стані: порівнялно-правове дослідження за кримінальним законодавством України та деяких зарубіжних держав
Карпенко М.І. До питання щодо кримінальної відповідальності військовослужбовців
Матвійчук В.К. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в других шести формах його прояву)
Нікітін Ю.В. Кримінологія внутрішньої безпеки суспільства: невід’ємна складова національної безпеки України
Харь І.О. Необхідна сучасна концепція суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Шамрай Б.М. Міжнародно-правові гарантії конституційних прав і свобод військовослужбовців в Україні

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Бескоровайний С.Я. Види збройних конфліктів та їх правове регулювання

Резенція на навчальний посібник «Правова статистика» за редакцією доктора юридичних наук, професора В.М. Стратонова

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 2/2014
№2
2014
 • Опубліковано:

 • Статей:

  10

Зміст журналу № 2/2014

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Припинення діяльності, що завдає шкоди довкіллю, як спосіб захисту особистого немайнового права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище

Сацький П.В. Основні форми реалізації права власності у тюрків VI–VIII ст. за даними меморіальних рунічних написів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Врахування досвіду Російської Федерації та Республіки Білорусії щодо модернізації законодавства України про адміністративні правопорушення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б., Зерниченко А.А. Щодо проблеми визнання господарських договорів недійсними

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Радзівілл О.А. Загальноправові принципи як джерела міжнародного економічного права

ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Омельчук В.В. Церква як інструмент правового захисту та соціального забезпечення у Візантійській імперії

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД

Климюк О.Ф. Прокуратура в системі суб’єктів зовнішнього контролю за оперативно-розшуковою діяльністю підрозділів Міністерства внутрішніх справ України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в перших шести формах його прояву)

Салій П.І. Питання недоторканності житла та іншого володіння особи в контексті Конституції та чинного законодавства України, Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 411-413 КК України

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 1/2014
№1
2014
 • Опубліковано:

 • Статей:

Зміст журналу № 1/2014

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВА

Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на інформацію про стан навколишнього природного середовища: проблеми термінології

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Теорія господарського права на пострадянському просторі: стан і перспективи розвитку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Державна інспекція України з питань праці як один із основних елементів системи державного управління питаннями охорони праці
Рябець К.А. Адміністративно - правова охорона вод: сучасні проблеми та шляхи їх подолання
Самбор М.А., Смілик Н.О. Окремі питання правового регулювання участі експерта у справах про адміністративні правопорушення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Денисов С.Ф., Якушев Р.С. Кримінально - правова охорона тваринного світу
Курилюк Ю.Б. Причинний зв'язок як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 419 КК України

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. 410 КК України

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Кірєєв С.Л. Правове регулювання участі Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
Ольховець В.П. Господарська діяльність у Збройних Силах України, теоретико - правовий аспект
Ольховець О.П. Правові засади розвитку воєнної організації держави, та перспективи розвитку

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Хлонь О.М. Аспекти вдосконалення виховної роботи у сфері сприяння професійній адаптації курсантів з метою професійного становлення та мотивації до подальшого проходження служби
Рецензія на монографію Є.С. Ковалевської «Кримінально-правова охорона військового майна за ст.ст. 411 та 412 КК України»

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 12/2013
№12
2013
 • Опубліковано:

 • Статей:

  12

Зміст журналу № 12/2013

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Особисте немайнове право особи на інформацію про стан навколишнього природного середовища: постановка проблеми

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Косенко Н.П. Становлення та розвиток інституту усиновлення в сімейному законодавстві

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Міжнародні напрямки врегулювання надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
Матвійчук В.К. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України
Сервецький І.В., Чиж С.В. Деякі проблеми координації діяльності ОВС України з профілактики злочинів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Александренко О.В., Кузьмічова Є.В. Гарантії забезпечення охорони професійної таємниці в кримінальному процесі

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом: окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. 409 КК України
Шамонова Т.М., Александренко О.В. Основні труднощі розслідування серійних сексуальних вбивств

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Проценко І.М. Окремі проблеми застосування в Україні міжнародних договорів про правову допомогу
Радзівілл О.А. «Jus gentium» – право народів чи право родів?

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Бескоровайний С.Я. Участь військових частин і військовослужбовців у цивільних правовідносинах
Бойченко Е.Г. Щодо удосконалення термінології у сфері господарської діяльності Збройних Сил України

Читати
Flag Counter