Обкладинка журнала Юридична наука № 11/2014
№11
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 11/2014

Розділи:

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Почтовий М.М. Стадії, критерії ефективності, форми та функції правової політики держави: співвідношення понять у загальній теорії держави і права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Лотюк О.С. Співвідношення громадянського суспільства та держави в Європейському союзі, Туреччині та Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Галущенко Г.В. Роль судів вищої інстанції щодо застосування іноземного права
Матвійчук А.О. Відшкодування шкоди, завданої порушенням особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище: проблемні питання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Буцько О.В. Витоки, історія кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах
Волкова Т.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст.249 КК України
Звоненко О.О. Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
Мельниченко В.Л. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України
Ольховенко О.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків
Орлов Ю.В. Соціально-правова обумовленість злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму
Савенкова Т.Г. Предмет злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

КРИМІНОЛОГІЯ

Ілляшенко О.В. Стан та тенденції незаконної торгівлі органами та тканинами людини в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Самодін А.В. Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих
Симчук А.С. Джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до початку судової реформи 1864 року

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Потильчак О.І. Добір та підготовка суддів: аналіз міжнародно-правових актів, зарубіжного та вітчизняного законодавства

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В. Суїцид у постіндустріальному суспільстві: причини виникнення та засоби протидії

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія нова галузь юридичної науки: історичний аспект

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 10/2014
№10
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 10/2014

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Лотюк О. Політичні партії у контексті громадянського суспільства

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Шляхи вдосконалення законодавства України, що регулює питання здійснення особистих немайнових прав у сфері охорони навколишнього природного середовища

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Буцко О.В. Поняття  злочину,  передбаченого ст. 239-2 КК України

Звоненко О.О. Кримінальна відповідальність за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху за законодавством України та деяких інших держав: порівняльний аналіз  
Мельниченко В.Л. Родовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України  
Олєйнічук О.М. Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст.175 КК України  
Соловйова Аліна. Злочини проти власності за кримінальним законодавством США   
 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Денисов С.Ф., Босак К.С. Кримінально-виконавче право в україномовних таблицях універсальної десяткової класифікації  

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Азаров Ю.І., Рафальський Є.О. Особливості взаємодії слідчого з експертом (спеціалістом) на початковому етапі досудового розслідування  

Білоус О.В. Окремі питання застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні
Кузьмічова-Кисленко Є.В. Захисник у кримінальному процесі України  
Малярчук Т.В., Сташук Т.А. Особливості діяльності поліції Фінляндії: запозичення позитивного досвіду Україною  
Сервецький І.В. Теоретико-методологічні засади негласного розслідування  

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Аверочкіна Т. Суверенні права прибережної держави щодо правомірної діяльності на континентальному шельфі: проблемні аспекти законодавчого забезпечення в Україні

Галущенко Г.В. Процесуальні наслідки незастосування та неправильного застосування іноземного права  

Рецензія на навчальний посібник В.І. Лебідя, Н.О. Можаровської, Л.Л. Нескородженої  «Господарське право»  

ПЕРСОНАЛІЇ

Привітання з ювілеєм Юрія Вікторовича Нікітіна

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 9/2014
№9
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 9/2014

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Козир Д.В. Проблеми класифікації договорів охорони
Матвійчук А.О. Розмежування особистих немайнових прав, закріплених у ст. 293 Цивільного кодексу України
Мироненко В.П., Онищенко О.С. Загальні умови виникнення зобов’язань по відшкодуванню моральної шкоди
Тімуш І.С., Коваленко І.А. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх після набуття ними повної цивільної дієздатності та батьків, позбавлених батьківських прав

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Нескороджена Л.Л. Особливості оплати послуг адвоката в господарському процесі

НОТАРІАТ УКРАЇНИ

Коваленко П.М. Про деякі проблеми сплати податків, боротьби з шахрайством в сфері нотаріату, впорядкування платежів та декриміналізацію справляння плати при вчиненні нотаріальних дій

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Звоненко О.О. Суб’єкти або учасники суспільних відносин та соціальний взаємозв’язок у цих відносинах щодо порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
Курилюк Ю.Б. Соціальна зумовленість злочинності в сучасному суспільстві
Олєйнічук О.М. Кримінально-правове визначення предмета злочину, передбаченого ст. 175 КК України
Соловйова А. Злочини проти власності за Кримінальним кодексом України та деяких інших країн: порівняльний аналіз

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Никоненко М.Я. Уповноважена службова особа, яка вправі здійснити затримання у кримінальному процесі
Сервецький І.В. Прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві щодо порядку збору первинної інформації до початку кримінального провадження
Рецензія на друге видання монографії Берзіна П.С. «Київська школа кримінального права (1834–1960 роки): історико-правове дослідження»

ПЕРСОНАЛІЇ

Привітання з ювілеєм Олександра Миколайовича Костенка
Привітання з ювілеєм Володимира Павловича Тихого

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 8/2014
№8
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 8/2014

Розділи:

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гайдулін О.О. Досвід доктринальної інтерпретації легальних понять: правова терміносистема військових традицій

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Пішко Роберт. Роль звичаїв та принципів в тлумаченні законів

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Аналітично-прикладне дослідження фахової громадської думки щодо правового регулювання особистих немайнових прав у сфері охорони навколишнього природного середовища
Тімуш І.С., Коваленко І.А. Вина як умова відповідальності за шкоду, завдану особами з вадами віку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Класифікація повноважень Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Вітко О.Ю. Відносно дискусійних питань предмета злочину, передбаченого ст. 232-1 Кримінального кодексу України
Дорохіна Ю. Розуміння об’єкта злочинів проти умов власності ринкових відносин
Звоненко О.О. Нові підходи щодо розуміння родового та безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 288 КК України
Мороз А.О. Родовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 397 КК України
Мороз В.Г. Функція такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як місце злочину
Харь І.О. Посадова особа: теоретичні та прикладні проблеми

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кузьмічова Є.В. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб
Притула А.М. Змагальність у кримінальному процесі як передумова справедливого суду

КРИМІНОЛОГІЯ

Григор’єва О.В. Кримінальна агресія: агресія та агресивність

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Галущенко Г.В. Підстави відмови в застосуванні іноземного права
Інга Кавка. Непрямі методи інтеграції в правову систему держав-членів Європейського Союзу

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Присухін С.І. Правові засади в організації наукового дослідження

Читати
Flag Counter