Архів, номер журналу № 2/2014

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Припинення діяльності, що завдає шкоди довкіллю, як спосіб захисту особистого немайнового права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище

Сацький П.В. Основні форми реалізації права власності у тюрків VI–VIII ст. за даними меморіальних рунічних написів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Врахування досвіду Російської Федерації та Республіки Білорусії щодо модернізації законодавства України про адміністративні правопорушення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б., Зерниченко А.А. Щодо проблеми визнання господарських договорів недійсними

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Радзівілл О.А. Загальноправові принципи як джерела міжнародного економічного права

ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Омельчук В.В. Церква як інструмент правового захисту та соціального забезпечення у Візантійській імперії

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД

Климюк О.Ф. Прокуратура в системі суб’єктів зовнішнього контролю за оперативно-розшуковою діяльністю підрозділів Міністерства внутрішніх справ України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в перших шести формах його прояву)

Салій П.І. Питання недоторканності житла та іншого володіння особи в контексті Конституції та чинного законодавства України, Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 411-413 КК України

Flag Counter