Обкладинка журнала Юридична наука № 4/2013
№4
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4/2013

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Баклан І.В. Інтелектуальна система з базою знань судових прецедентів

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Белоножко Є. Інструменталізм закону про шлюб сучасної України та його джерела

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б., Приймаченко М.В. Про визначення поняття та класифікацію цінних паперів у законодавстві України
Самбор М.А. Позасудовий захист прав споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку в Україні: роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у захисті прав та інтересів абонентів

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Право майбутніх поколінь на сприятливе навколишнє природне середовище: реалії та перспективи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Беленок В. Об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 345 КК України
Вознюк А. Вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину як мета злочинної організації
Матвійчук В. К. Проблема криміналізації та декриміналізації діянь проти навколишнього природного середовища
Салій П.І. Суб’єкт складу злочину порушення недоторканності житла та іншого володіння особи
Харь І.О. Суб’єктивні ознаки і їх вплив на кваліфікацію діяння, вчиненого способом особливо жорстокого поводження

КРИМІНОЛОГІЯ

Карпенко М.І. Причини і запобігання необережним військовим злочинам легковажної мотивації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Зоря О.Д., Малова О.О. Захист конституційних прав крізь призму заходів забезпечення при здійсненні кримінального провадження

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Магрело М.В. Міжнародне контрактне право: проблеми визначення предмета
Рецензія на монографію О.О. Кваші «Співучасть у злочині: структура та відповідальність»

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 3/2013
№3
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 3/2013

Розділи:

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бережний А.М. Видатні державні і військові діячі Російської імперії українського походження
Інга Кавка. Непрямі методи інтеграції в правову систему держав – членів Європейського союзу

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Малютіна І.П. Категорія «жінка» в публічному і приватному праві Стародавнього Риму

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Основні теорії юридичної особи та їх вплив на розвиток організаційних форм суб’єктів господарювання
Самбор М.А. Правове регулювання безкоштовного забезпечення розрахункових операцій шляхом надання споживачеві інформації про стан рахунків за спожиті послуги рухомого (мобільного) зв’язку

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Право майбутніх поколінь на сприятливе навколишнє природне середовище: реалії та перспективи

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Сервецький І.В., Сапрун О.В. Реформування системи регіональних підрозділів (міліції) поліції

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Александренко О.В., Самойлов М.В. Виключна міра покарання як необхідний чинник ефективної протидії насильницькій злочинності
Карпенко М.І. Причини і запобігання військовим злочинам анархічної мотивації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Алієв Г.З., Самодін О.О., Самодін А.В. Окремі аспекти залучення захисника у кримінальне провадження за новим кримінальним процесуальним законодавством України
Карпенко М.І., Самойлов М.В. Кримінально-процесуальна правова характеристика запобіжних заходів в аспекті прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України
Курилюк Ю.Б. Посадові особи Держприкордонслужби України як уповноважені на затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бабій М., Присухін С. Свобода совісті та свобода релігії: концептуальна матриця Католицької церкви
Рецензія на монографію В.В. Валах «Наследственные правоотношения в Украине, Российской Федерации, Франции, Германии и США (сравнительно-правовое исследование)»

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 2/2013
№2
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 2/2013

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Пішко Роберт. Оптимальна парадигма для тлумачення і застосування права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Баклан І.В., Селін Ю.М. Електронний парламент: сучасні методи підтримки прийняття рішень у процесі нормотворення

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Особисті немайнові відносини з приводу сприятливого навколишнього природного середовища: структура суб’єктивного права

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Білоножко Є.П. Чи є дітонародження головною функцією сім'ї? (історично-правовий та філософський аналіз проблеми)
Лапчевська О.Ф. Проблеми захисту майнових прав дитини
Мироненко В.П. Сім’я як головний інститут соціалізації дитини

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б., Шатіло В.С. Про визначення поняття «корпорація» у правових системах України та США
Самбор М.А. Мобільний зв’язок як інститут інформаційної системи громадянського суспільства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ільєнок Т.В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К., Харь І.О., Погорєлова Т.Ф. Посадова особа: теоретичні та прикладні проблеми
Олєйнічук О.М. Генезис тисячолітньої історії витоків кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати на території сучасної України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Александренко О.В., Титко А.В. Інститут угоди про примирення у кримінальному процесі України

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Шульгін В.В. Вплив кримінально-процесуальної систематизації на ефективність реалізації військового законодавства України

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Сервецький І.В. Спеціальна діяльність — проблеми теорії та практики

ПЕРСОНАЛІЇ

Привітання з ювілеєм заслуженого юриста України Лукашевича В.Г.

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 1/2013
№1
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

    13

Зміст журналу № 1/2013

Розділи:

ІСТОРІЯ ПРАВА

Малютіна І.П. Феномен взаємозв’язку права, релігії і політики на тлі державотворчих процесів ХVІІ–ХVІІІ ст.: спроба реконструкції

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Баклан І.В., Селін Ю.М. Електронний парламент: методологія прийняття рішень у процесі нормотворення

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Господарське право ноосферної доби

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Пелагеша О.Г., Костюк В.Л. Актуальні проблеми діяльності патрульної служби ГУ МВС України в м. Києві при забезпеченні охорони громадського порядку
Сервецький І.В., Сапрун О.В. Чинники, що обумовлюють створення та діяльність регіональної поліції

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Карпенко М.І. Причини і запобігання корисливим злочинам військовослужбовців
Фітьковський С.М. Кримінально-правовий аналіз суб’єкта злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Лень В.В., Кубрак Р.М. Запобігання пенітенціарного та пост пенітенціарного рецидиву серед засуджених з психічними відхиленнями в межах осудності та обмеженої осудності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ПРАВО

Лозовський Д.М. До питання про діяльність правоохоронних органів із забезпечення безпеки при проведенні масових спортивних заходів міжнародного рівня (зарубіжний досвід)
Сервецький І.В. Спеціальна діяльність — єдиний базовий закон для правоохоронних органів

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Авдошин І.В., Гуменний Ю.Г. Тероризм через призму міжнародного гуманітарного права
Бескоровайний С.Я., Іванов В.Ф. Проблеми імплементації норм міжнародного гуманітарного права

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Чубар І.Ю. Правові аспекти комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями

ПОКАЖЧИК ОПУБЛІКОВАНИХ СТАТЕЙ У 2012 РОЦІ

Читати
Flag Counter