Обкладинка журнала Юридична наука № 7/2014
№7
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 7/2014

Розділи:

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гайдулін О.О. Досвід доктринальної інтерпретації легальних понять: методологічний потенціал правової концепції традицій щодо аналізу відносин у військовій сфері

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Заіка Ю.О. Зобов’язання, які виникають при створенні загрози життю, здоров’ю або майну, в системі недоговірних зобов’язань

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Щукін О.М. Контроль у сфері державних закупівель

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дорохіна Ю.А. Юридичний аналіз злочинів проти власності

Мороз А.О. Суб’єкт злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи

Мороз В.Г. Теоретичні та прикладні проблеми кваліфікації діянь за ознакою місця вчинення злочину

Орлов Ю. Витоки, генеза кримінальної відповідальності за незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

Решнюк А.В. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 400 КК України

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 6/2014
№6
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 6/2014

Розділи:

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Поняття охорони праці: адміністративний аспект

ТРУДОВЕ ПРАВО

Лісовенко В.І. Правове регулювання строків трудового договору

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Азаров Ю.І. Формування внутрішнього переконання слідчого судді під час розгляду клопотань слідчого, прокурора

Моргун Н.С. Обмеження права власності при реалізації засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні

Сервецький І.В. Кримінально-процесуальні засоби вирішення заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення

КРИМІНОЛОГІЯ

Архіпова К.С. Важливість попередження негативних наслідків різноманітних видів інформаційно-психологічного впливу на суспільство

Нікітін Ю.В. Кримінологічний аналіз впливу зовнішніх факторів на злочинність і безпеку України – основа побудови кримінологічної концепції протидії злочинності

Сказко Ю.А. Протидія злочинності у сфері нападів на банківські установи та інкасаторів: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дорохіна Ю.А. Щодо визначення підстав криміналізації і декриміналізації злочинів проти власності

Мельниченко В.Л. Об’єктивна сторона злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

Прохоренко М.М. Відповідальність за корупційні правопорушення (теоретико-правовий аспект)

Решнюк А.В. Потерпілий, як структурна частина (елемент) об’єкта злочину, передбаченого ст. 400 КК України

Салій П.І. Питання конструкції ст. 162 Кримінального кодексу України «Порушення недоторканності житла»

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 5/2014
№5
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 5/2014

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Заіка Р.Ю. Юридична природа відповідальності без вини

Матвійчук А.О. Практичні проблеми та тенденції захисту особистого немайнового права на інформацію, що стосується навколишнього природного середовища (за матеріалами судової практики)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Самбор М.А. Зміни до загальних положень про провадження у справі про адміністративне правопорушення та протоколу про адміністративне правопорушення за часів незалежності України: адекватність потребам

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Азаров Ю.І., Письменний Д.П., Хабло О.Ю. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за рахунок держави

КРИМІНОЛОГІЯ

Григор’єва О.В. Правові засади запобігання кримінальній агресії

Нікітін Ю.В. Соціально-психологічні і моральні фактори впливу на забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Александренко О.В. До питання про визначення поняття та класифікацію серійних сексуальних вбивств

Вітко О.Ю. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого статтею 223-2 Кримінального кодексу України

Маньковський Л.К. Варіанти призначення неповнолітньому більш м’якого виду покарання, ніж передбачено законом

Мороз А.О. Соціально-правова обумовленість злочину, передбаченого ст. 397 КК України

Мороз В.Г. Поняття «місце вчинення злочину» як ознаки об’єктивної сторони злочину

Пономарьова М.С. Загальна характеристика кримінально-правової охорони об’єктів культурної спадщини України

Решнюк А.В. Суб’єкти або учасники суспільних відносин та соціальний взаємозв’язок у цих відносинах щодо охорони життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 4/2014
№4
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4/2014

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Скуріхін С.М. Правосвідомість військовослужбовців Збройних Сил України: поняття та особливості

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кастарнов Д.Б. Поняття «особа підозрюваного (обвинуваченого)» в кримінальному судочинстві

КРИМІНОЛОГІЯ

Бєліков Ю.М. Алгоритми запобіжних заходів співробітниками недержавних охоронних організацій в умовах масових безладів та надзвичайного стану

Ілляшенко О.В. Кримінологічна характеристика організованих злочинних груп і транснаціональних організацій, які займаються незаконною торгівлею органами і тканинами людини
Нікітін Ю.В. Історико-правові аспекти протидії злочинності в Україні протягом Х–XIX ст.: основа сучасної внутрішньої безпеки України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дорохіна Ю.А. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності Ольховенко О.І. Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 385 КК України

Самбор М.А. Виправні роботи як адміністративне стягнення та кримінальне покарання

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Котляренко О.П. Повноваження суб’єктів реалізації правоохоронної функції у Збройних Силах України (проблемні аспекти конституційно-правового регулювання)
Чубар І.Ю. Обмеження прав громадян України під час проходження військової служби

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ: ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Александренко О.В. Ще раз до питання про актуальні проблеми чинного Кримінального процесуального кодексу України, або який кодекс нам потрібен

Читати
Flag Counter