Обкладинка журнала Юридична наука № 12/2013
№12
2013
 • Опубліковано:

 • Статей:

  12

Зміст журналу № 12/2013

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Особисте немайнове право особи на інформацію про стан навколишнього природного середовища: постановка проблеми

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Косенко Н.П. Становлення та розвиток інституту усиновлення в сімейному законодавстві

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Міжнародні напрямки врегулювання надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
Матвійчук В.К. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України
Сервецький І.В., Чиж С.В. Деякі проблеми координації діяльності ОВС України з профілактики злочинів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Александренко О.В., Кузьмічова Є.В. Гарантії забезпечення охорони професійної таємниці в кримінальному процесі

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом: окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. 409 КК України
Шамонова Т.М., Александренко О.В. Основні труднощі розслідування серійних сексуальних вбивств

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Проценко І.М. Окремі проблеми застосування в Україні міжнародних договорів про правову допомогу
Радзівілл О.А. «Jus gentium» – право народів чи право родів?

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Бескоровайний С.Я. Участь військових частин і військовослужбовців у цивільних правовідносинах
Бойченко Е.Г. Щодо удосконалення термінології у сфері господарської діяльності Збройних Сил України

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 11/2013
№11
2013
 • Опубліковано:

 • Статей:

  9

Зміст журналу № 11/2013

Розділи:

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Сацький П.В. Правовий режим засобів виробництва у ранньосередньовічних тюрків

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Бейкун А.Л. Актуальні організаційно-правові тенденції розвитку інституту земельної власності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Вітко О.Ю. Поняття предмета злочину як елемента складу злочину
Ковалевська Є.С. Суб'єкт умисного та необережного знищення або пошкодження військового майна (статті 411 та 412 КК України)
Матвійчук В.К. Об’єктивні ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст. 109 КК України
Харь І.О. Суб’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 109 КК України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Омельчук К.І. Заходи забезпечення кримінального провадження

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство: методика розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 407, 408 Кримінального кодексу України

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Бойченко Е.Г. До проблеми правового регулювання створення та ліквідації військових частин Збройних Сил України, легалізації їх господарської діяльності

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 10/2013
№10
2013
 • Опубліковано:

 • Статей:

Зміст журналу № 10/2013

Розділи:

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Омельчук В.В. Підготовка й укладення Ферраро-Флорентійської унії та її міжнародно-правове значення

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Филипович Л.О. Соціальний і духовний розвиток України: наукова експертиза та її законодавче закріплення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Сервецький І.В., Сапрун О.В. Нові функціональні завдання ОВС – попередження, виявлення, припинення злочинів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Волкова Т.І. Витоки та генезис кримінально-правової охорони рибних, звіриних або інших водних добувних ресурсів
Мороз А.О. Витоки, історія кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника чи представника особи та сучасний стан проблеми
Мороз В.Г. Встановлення місця злочину – необхідна умова правильної кваліфікації вчиненого діяння
Ольховенко О.І. Витоки, історія кримінальної відповідальності свідка, експерта чи перекладача за невиконання покладених на них обов’язків
Салій П.І. Об’єктивна сторона складу злочину порушення недоторканності житла та іншого володіння особи

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості: методика розслідування цих злочинів

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гайдулін О.О. Як порозумітися з Європою? (Досвід інтерпретації тексту Угоди про асоціацію ЄС — Україна)

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 9/2013
№9
2013
 • Опубліковано:

 • Статей:

Зміст журналу № 9/2013

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Кузьмічова Є.В., Александренко O.В. Право людини на забезпечення лікарської таємниці: міжнародно-правовий аспект

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Щодо проблеми визначення цивільного права як самостійної галузі приватного права

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Дараганова Н.В. Визнання страйку незаконним

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Методологічні питання щодо визначення змісту адміністративних правопорушень суб’єктами не законодавчої гілки влади
Юрченко О.М., Сервецький І.В., Сапрун О.В. Функції міліції (поліції) у сучасних умовах

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Кастарнов Д.Б. Вплив суб’єктивних ознак на кваліфікацію діяння, вчиненого способом особливо жорстокого поводження
Ковалевська Є.С. Об’єкт умисного та необережного знищення або пошкодження військового майна (статті 411 та 412 Кримінального кодексу України)
Кульчинська Ю.О. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності
Матвійчук В.К. Злочини проти основ національної безпеки: поняття та загальна характеристика

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Погроза або насильство щодо начальника: методика розслідування цих злочинів

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ: ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Війтєв Ю.М. Впровадження в практичну діяльність вимог Кримінального процесуального кодексу України в прокуратурах з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері
Рецензія на посібник Карпенка М.І. «Військові злочини: характеристика, методика розслідування та запобігання»
Привітання з нагоди Дня юриста

Читати
Flag Counter