Архів, номер журналу № 3/2014

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Шевчук В.М. Значення теоретичних завдань для формування тактичних операцій

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Дзейко Ж.О. Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період у контексті кодифікації законодавства 1956-1980-х рр.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Самозахист особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Александренко О.В., Веселовська Н.О. Прояви вандалізму на об’єктах культурної спадщини
Дорохіна Ю.А. Ґенеза дослідження власності у кримінальному праві
Зубець Ю.Г. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для житті стані: порівнялно-правове дослідження за кримінальним законодавством України та деяких зарубіжних держав
Карпенко М.І. До питання щодо кримінальної відповідальності військовослужбовців
Матвійчук В.К. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в других шести формах його прояву)
Нікітін Ю.В. Кримінологія внутрішньої безпеки суспільства: невід’ємна складова національної безпеки України
Харь І.О. Необхідна сучасна концепція суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Шамрай Б.М. Міжнародно-правові гарантії конституційних прав і свобод військовослужбовців в Україні

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Бескоровайний С.Я. Види збройних конфліктів та їх правове регулювання

Резенція на навчальний посібник «Правова статистика» за редакцією доктора юридичних наук, професора В.М. Стратонова

Flag Counter