Обкладинка журнала Юридична наука № 11/2012
№11
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 11/2012

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО, СІМЕЙНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: порівняльно-правовий аналіз
Мироненко В.П. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Самбор А.М., Самбор М.А. Телекомунікаційні технології в освітньому процесі на етапі підготовки студентів педагогічних ВНЗ до педагогічної практики

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Лебідь В.І. Окремі аспекти правового регулювання рекультивації земель в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ільєнок Т.В. Адміністративне правопорушення: доктринальний аспект

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Карпенко М.І. Причини і запобігання насильницьких злочинів військовослужбовців
Матвійчук В.К. Національне кримінальне законодавство і міжнародно-правові акти у подоланні злочинів проти навколишнього природного середовища (співвідношення, проблеми, тенденції)
Олєйнічук О.М. Сьомий та восьмий періоди розвитку українського суспільства та державності (початок XX ст. – наш час) у контексті кримінальної відповідальності за злочин, передбачений статтею 175 КК України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ПРАВО

Претика Ю.Д., Білаш А.В. Правила судового доказування
Сервецький І.В. Оперативне ініціювання – спеціальна розшукова операція

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Білоножко Є.П. Філософсько-культурологічне навантаження понятійного апарату в сімейно-шлюбному законодавстві західноєвропейських демократій
Присухін С.І. Сучасна філософія права (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права»)

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Пасічник В.К. Суб’єкти господарювання у Збройних Силах України

ПРИВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ ЗАСЛУЖЕНОГО ЮРИСТА УКРАЇНИ Г.І. ЗУБЦЯ
КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 10/2012
№10
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 10/2012

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО, СІМЕЙНЕ ПРАВО

Лічман Л.В. Деякі актуальні питання встановлення нікчемності правочинів податковими органами
Тавлуй О.В. Державно-правова політика в сфері охорони дитинства (в контексті незаконного усиновлення)

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Самбор М.А. Фінансові питання розрахунків за надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Колективні суб’єкти – неюридичні особи: доцільність застосування цього терміну в адміністративному праві

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Габро О.І. Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України
Карпенко М.І. Причини і запобігання злочинам проти встановленого порядку несення військової служби (військовим злочинам)
Матвійчук В.К. Характеристика й особливості предмета злочинів, що посягають на навколишнє природне середовище

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Александренко О.В. Особливості розслідування кримінальних справ в умовах недостатності доказів
Кацавець Р.С. Наш час: актуальність ораторського мистецтва у судовому процесі
Юрченко О.М., Сервецький І.В. Проблеми нового Кримінального процесуального кодексу України щодо вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Філософсько-правова думка України: традиції і сучасність

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Кузьменко Б.В., Заіка Ю.О. Військові операції у кібервійнах сучасності і майбутнього

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 9/2012
№9
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 9/2012

Розділи:

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Свирида В.А. Інтелектуальна власність як об’єкт адміністративно-правового регулювання митними органами України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Звоненко О.О. Предмет складу злочину, передбаченого ст. 288 КК України
Карпенко М.І., Москаленко О.М. Кримінальна відповідальність за службове підроблення, передбачене ст. 366 Кримінального кодексу України
Матвійчук В.К. Родовий об’єкт злочину у сфері навколишнього природного середовища: теоретичні і прикладні проблеми
Матвійчук О.В. Об’єктивна сторона складу злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля
Салій П.І. Порівняльно-правова характеристика складу злочину порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав
Харь І.О. Суб’єкт складу злочину незаконне полювання
Шнипко О.С. Об’єктивні сторона складу злочину, передбаченого ст. 371 КК України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Дячук С.І. Особливі процесуальні повноваження слідчого судді у суді першої інстанції за новим КПК України
Симчук А.С., Александренко О.В. Повідомлення, опубліковане в пресі, як один із приводів до порушення кримінальної справи

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гайдулін О.О. Міжнародна та європейсько-правова уніфікація та гармонізація принципів і правил інтерпретації правочинів: висновки для українського законодавця

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Філософсько-правові вчення Західної Єропи кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. (конспективний виклад лекції у контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права»)

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Пєтков С.В. Громадяни та громадські організації – головні суб’єкти виборчого процесу в Україні

Читати
№ 8/2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

    17

Зміст журналу № 8/2012

Розділи:

ТЕОРІЯ ПРАВА

Слюсаренко О.О., Турбаєвський Л.В. Механізм правового регулювання: поняття та структурні елементи

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шамрай Б.М. Розвиток світової та української теоретико - правової думки щодо прав і свобод людини та громадянина

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дорохіна Ю.А. Юридична особа як суб’єкт права: доктринальний аспект

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Гайдулін О.О. Правила тлумачення правочинів у контрактному праві європейських країн: компаративно-правовий аналіз

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Самбор М.А. Проблеми правового регулювання надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку в Україні

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Дараганова Н.В. Розмежування поняття соціального захисту та соціального забезпечення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Денисов С.Ф., Гальцева К.В. Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

Звоненко О.О. Об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 288 Кримінального кодексу України

Карпенко М.І., Куделя А.П. Кримінальна відповідальність за діяння, передбачене статтею 286 Кримінального кодексу України

Ковалевська. Є.С. Кваліфікація військових злочинів за статтями 411 та 412 Кримінального кодексу України у теорії кримінального права та в правозастосовній діяльності

Матвійчук В.К. Загально теоретичні підходи до з’ясування об’єкта злочину

Матвійчук О.В. Витоки, історія розвитку кримінальної відповідальності: за злочин проектування чи експлуатацію споруд без систем захисту навколишнього природного середовища, та сучасний стан проблеми

Салій П.І. Предмет складу злочину порушення недоторканості житла та іншого володіння особи

КРИМІНАЛІСТИКА, АДВОКАТУРА

Кухарук Ю.О. Проблемні аспекти визначення адвокатської таємниці

Матвійчук В.К., Черникова О.С. Криміналістична характеристика розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Філософсько-правова думка Нового часу і доби Просвітництва (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права»)

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Пєтков С.В. «Нова система права» на теренах країн Варшавського договору: критичний нарис

Читати
Flag Counter