Обкладинка журнала Юридична наука № 2/2015
№2
2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 2/2015

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Рябенко Р.Г. Гармонізація цивільно-правового регулювання ф’ючерсних договірних відносин за законодавством України до права ЄС

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Виноградова Г.В. Класифікація гуртожитків у законодавстві України: постановка проблеми

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Баранецький Р.Ф. Щодо статусу Служби безпеки України як органу державної влади

Татарникова К.Г. Окремі питання щодо вирішення низки наукових і практичних проблем, пов’язаних з кодифікацією інформаційного законодавства України

Лошицький М.В. Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки працівників міліції (поліції)

Стрельченко О.Г., Юсіфлі Б.Т. Адміністративно-правова характеристика публічної адміністрації Японії

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Багіров С. Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки

Жмур Ю. Визначення змісту поняття  «проникнення» до житла чи іншого володіння особи за ст. 162 КК України

Зубець Ю.Г. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст.136 КК України

Матвійчук О.В. Родовий об’єкт злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

Мороз А.О. Визначеність та єдність термінології — шлях до з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 397 КК України

Орлов Ю.В. Предмет злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

Хряпінський П.В. Щодо питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст.223-1 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів»

КРИМІНОЛОГІЯ

Денисова Т.А. Охоронні організації як суб’єкт запобігання злочинам в Україні

Ілляшенко О.В. Взаємодія правоохоронних органів України та інших європейських країн з питань запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини

Лень В.В. Недержавні охоронні організації: питання їх функцій, вимог до  співробітників та запобігання злочинності

Нікітін Ю.В. Національна безпека України в сучасних умовах: ризики і фактори впливу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

Азаров Ю.І. Колізійні питання процесуального статусу понятого

Карпенко М.І. Проблемні питання військових злочинів потребують негайного розгляду і позитивного вирішення

Моргун Н.С. Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Терещенко Ю.В. Особливості проведення ревізії під час досудового розслідування

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Галущенко Г.В. Принципи, які визначають юридичний статус іноземного права

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Конончук О. Захист персональних даних в умовах соціалізації інтернет-сервісів

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: принципи нової галузі юридичної науки

Персоналії

Привітання з ювілеєм Прилуцького Романа Борисовича

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 1/2015
№1
2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 1/2015

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Сербан Ф.І. Федералізація чи децентралізація. Виклики часу.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Онищенко О.С. Способи відшкодування моральної шкоди

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Виноградова Г.В. Житло для внутрішньо переміщених осіб у системі житлового фонду спеціального призначення

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Матчук С.В. Особливості правового режиму земель лісового фонду

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Звоненко О.О. Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 288 КК України
Кузнецов В.В. Окремі питання відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
Мельниченко В.Л. Предмет злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
Олєйнічук О.М. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.175 КК України
Ольховенко О.І. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 385 КК України
Орлов Ю.В. Безпосередній об’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму
Савенкова Т.Г. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 238 КК України
Cервецький І.В., Горюн А.А. Сутність та значення позбавлення волі на певний строк як виду покарання
Фітьковський С.М. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб

КРИМІНОЛОГІЯ

Сокол О.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який ухиляється від сплати аліментів 

Кримінально-правова НАУКА

Панов М.І., Анісімов Г.М. Наука кримінального права і проблема її міждисциплінарних зв’язків

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В.Особливості впливу глобальної економічної кризи на суїцидальну поведінку населення

Персоналії

Привітання з ювілеєм Харь Інну Олексіївну

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 12/2014
№12
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 12/2014

Розділи:

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Шатковський Я.М. Проблемні питання щодо застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Лопащук Д.І. Наукові підходи до розуміння родового і безпосереднього об’єктів складу злочину вбивства, вчиненого на замовлення

Мельниченко В.Л. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

Мороз А.О. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст.397 КК України

Мороз В.Г. Значення місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони

Савенкова Т.Г. Родовий об’єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

Салій П.І. Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями V розділу КК України (родовий та безпосередній об’єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин)

Ольховенко О.І. Родовий об’єкт злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків

Орлов Ю.В. Родовий об’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Азаров Ю.І., Климчук М.П. Чи доцільне запровадження процедури спеціального досудового провадження та спеціального судочинства в Україні

Калатур М.В. Щодо особливостей наукової організації праці слідчих ОВС

Наумов О.О. Теоретичні та практичні аспекти визначення іспитового строку при звільненні від відбування покарання з випробуванням жінок на підставі ст.79 КК України

Омельяненко А.С. Актуальні проблеми направлення матеріалів оперативно–розшукової справи до органу досудового розслідування за новим КПК України

Симчук А.С. Процесуальні джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення після завершення Судової реформи 1864 року

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гайдулін О.О. Міжнародно-правові засади інституту електронних договорів

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В. Евтаназія у сучасному суспільстві та перспективи її доцільності в Україні

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: поняття, зміст та класифікація

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 11/2014
№11
2014
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 11/2014

Розділи:

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Почтовий М.М. Стадії, критерії ефективності, форми та функції правової політики держави: співвідношення понять у загальній теорії держави і права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Лотюк О.С. Співвідношення громадянського суспільства та держави в Європейському союзі, Туреччині та Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Галущенко Г.В. Роль судів вищої інстанції щодо застосування іноземного права
Матвійчук А.О. Відшкодування шкоди, завданої порушенням особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище: проблемні питання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Буцько О.В. Витоки, історія кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах
Волкова Т.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст.249 КК України
Звоненко О.О. Кримінально-правові засади порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
Мельниченко В.Л. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України
Ольховенко О.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків
Орлов Ю.В. Соціально-правова обумовленість злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму
Савенкова Т.Г. Предмет злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

КРИМІНОЛОГІЯ

Ілляшенко О.В. Стан та тенденції незаконної торгівлі органами та тканинами людини в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Самодін А.В. Кримінальний процесуальний статус особи, відповідальної за перебування затриманих
Симчук А.С. Джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до початку судової реформи 1864 року

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Потильчак О.І. Добір та підготовка суддів: аналіз міжнародно-правових актів, зарубіжного та вітчизняного законодавства

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В. Суїцид у постіндустріальному суспільстві: причини виникнення та засоби протидії

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія нова галузь юридичної науки: історичний аспект

Читати
Flag Counter