Обкладинка журнала Юридична наука № 4/2015
№4
2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4/2015

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бобрик В.І. Оптимізація інституту процесуальних строків у цивілістичному судочинстві України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Гуржій А.В., Мельник Ю.О. Об’єкт правопорушення, як критерій структуризації адміністративно-деліктного законодавства

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Марченко О.В. Сфера рекламних послуг як об’єкт державного регулювання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Буцко О.В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого 239-2 КК України

Мороз А.О. Об’єктивна сторона злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи

Олєйнічук О.М. Кваліфікуючі ознаки складу злочину безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

Орлов Ю.В. Місце вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони діяння, передбаченого ст.158-2 КК України

Сервецький І.В., Чуфрін Ю.Ю. Деякі проблеми кримінальної відповідальності організатора злочинної діяльності

Соловйова А.М. Становлення кримінальної відповідальності за майнові злочини за законодавством України та зарубіжних країн (романо-германської та англосаксонської правових систем)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

Азаров Ю.І., Климчук М.П.  Проблемні питання закриття кримінального провадження під час досудового розслідування

Александренко В.В. Кримінально-правові та криміналістичні аспекти жорстокого поводження з тваринами

Аракелян Р.Ф. Індикатори ефективності інституційних засад при розгляді  медіації в кримінальному провадженні

Расчотнов Є.В. Відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні

Самодін А.В. Тимчасове обмеження доступу до інформації у кримінальному процесуальному законодавстві України

Хахуцяк О.Ю. Статус понятого у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бойко Л.І. Міжнародні стандарти дисциплінарної відповідальності адвокатів

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В. Державна молодіжна політика в Україні: законодавчі гарантії і практична реалізація

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: характеристика об’єкта нової галузі юридичної науки

Персоналії

Привітання з ювілеєм Савенкову Т.Г.

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 3/2015
№3
2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 3/2015

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бобрик В.І. Спеціалізація судів та диференціація процесуального законодавства: проблеми оптимізації цивілістичного правосуддя

Чечіль А.Г. Проблеми захисту права на лікарську таємницю

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Павлов Д.М. Забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів в Україні в умовах зростання військово-теоретичної загрози: організаційно-правовий аспект

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. МИТНЕ ПРАВО

Дегтярьова С.В. Міжнародно-правові основи митного контролю в Україні

ПОДАТКОВЕ ПРАВО. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Пасічна І.О. Поняття та сутність податкових правовідносин

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Марченко О.В. Соціальне призначення рекламної діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Астахова О.О. Поняття обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину

Буцко О.В. Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України

Звоненко О.О. Визначеність та єдність термінології — шлях до з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 288 КК України

Матвійчук О.В. Кваліфікуючі ознаки злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

Мороз А.О. Здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги

Притула А.М. Пропаганда – компонент гібридної війни: шляхи протидії засобами кримінального права

Салій П.І. Соціально-правова обумовленість заборони, передбаченої ст.162 КК України

Сервецький І.В., Чуфрін Ю.Ю. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб, організованою групою та злочинною організацією

Хряпінський П.В. Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідальності

КРИМІНОЛОГІЯ

Нікітін Ю.В. Проблема вдосконалення взаємодії суб’єктів безпеки в системному механізмі протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

Азаров Ю.І. Строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження

Форостяний А.В. Щодо розширення предмету доказування у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гамбаров Гейдар Дамір огли. Міжнародно-правові засади боротьби з фінансовою злочинністю в контексті їх реалізації (на прикладі ФАТФ)

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В. Законодавче підґрунтя і реалії ґендерних аспектів соціального виключення в Україні

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: психологічні засади нової галузі юридичної науки

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 2/2015
№2
2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 2/2015

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Рябенко Р.Г. Гармонізація цивільно-правового регулювання ф’ючерсних договірних відносин за законодавством України до права ЄС

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Виноградова Г.В. Класифікація гуртожитків у законодавстві України: постановка проблеми

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Баранецький Р.Ф. Щодо статусу Служби безпеки України як органу державної влади

Татарникова К.Г. Окремі питання щодо вирішення низки наукових і практичних проблем, пов’язаних з кодифікацією інформаційного законодавства України

Лошицький М.В. Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки працівників міліції (поліції)

Стрельченко О.Г., Юсіфлі Б.Т. Адміністративно-правова характеристика публічної адміністрації Японії

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Багіров С. Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки

Жмур Ю. Визначення змісту поняття  «проникнення» до житла чи іншого володіння особи за ст. 162 КК України

Зубець Ю.Г. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст.136 КК України

Матвійчук О.В. Родовий об’єкт злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

Мороз А.О. Визначеність та єдність термінології — шлях до з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 397 КК України

Орлов Ю.В. Предмет злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

Хряпінський П.В. Щодо питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст.223-1 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів»

КРИМІНОЛОГІЯ

Денисова Т.А. Охоронні організації як суб’єкт запобігання злочинам в Україні

Ілляшенко О.В. Взаємодія правоохоронних органів України та інших європейських країн з питань запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини

Лень В.В. Недержавні охоронні організації: питання їх функцій, вимог до  співробітників та запобігання злочинності

Нікітін Ю.В. Національна безпека України в сучасних умовах: ризики і фактори впливу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

Азаров Ю.І. Колізійні питання процесуального статусу понятого

Карпенко М.І. Проблемні питання військових злочинів потребують негайного розгляду і позитивного вирішення

Моргун Н.С. Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Терещенко Ю.В. Особливості проведення ревізії під час досудового розслідування

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Галущенко Г.В. Принципи, які визначають юридичний статус іноземного права

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Конончук О. Захист персональних даних в умовах соціалізації інтернет-сервісів

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: принципи нової галузі юридичної науки

Персоналії

Привітання з ювілеєм Прилуцького Романа Борисовича

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 1/2015
№1
2015
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 1/2015

Розділи:

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Сербан Ф.І. Федералізація чи децентралізація. Виклики часу.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Онищенко О.С. Способи відшкодування моральної шкоди

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Виноградова Г.В. Житло для внутрішньо переміщених осіб у системі житлового фонду спеціального призначення

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Матчук С.В. Особливості правового режиму земель лісового фонду

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Звоненко О.О. Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 288 КК України
Кузнецов В.В. Окремі питання відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
Мельниченко В.Л. Предмет злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
Олєйнічук О.М. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.175 КК України
Ольховенко О.І. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 385 КК України
Орлов Ю.В. Безпосередній об’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму
Савенкова Т.Г. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 238 КК України
Cервецький І.В., Горюн А.А. Сутність та значення позбавлення волі на певний строк як виду покарання
Фітьковський С.М. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб

КРИМІНОЛОГІЯ

Сокол О.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який ухиляється від сплати аліментів 

Кримінально-правова НАУКА

Панов М.І., Анісімов Г.М. Наука кримінального права і проблема її міждисциплінарних зв’язків

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В.Особливості впливу глобальної економічної кризи на суїцидальну поведінку населення

Персоналії

Привітання з ювілеєм Харь Інну Олексіївну

Читати
Flag Counter