Обкладинка журнала Юридична наука № 8/2013
№8
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 8/2013

Розділи:

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Сацький П.В. Соціальний статус та інститут власності кагана і беків у суспільстві давніх тюрків у VI-VII ст

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шамрай Б.М. Гарантії конституційних прав і свобод військовослужбовців в Україні та їх обмеження

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Шаркова І.М. Добросовісне володіння в римському приватному праві: витоки рецепції в сучасне цивільне право України

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Дараганова Н.В. Предмет права соціального забезпечення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Правопорушення та проступок: до питання співвідношення понять в умовах розвитку законодавства про адміністративні та кримінальні правопорушення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дорохіна Ю.А. Розвиток поняття об’єктивної сторони складу злочину та його теоретичні основи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Швець О.О. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків: методика розслідування цих злочинів

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Бабій М., Присухін С. Юридичне релігієзнавство (правологія релігії): сутність і проблемне поле

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гайдулін О.О. Зміст контрактів: англійські юридичні поняття і досвід їх інтерпретації

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Скуріхін С.М. Особливості правової соціалізації військовослужбовців Збройних Сил України

ПРАВО НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Чорний В.С. Соціально-правові засади розвитку України на тлі історичного досвіду нових незалежних держав

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 7/2013
№7
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 7/2013

Розділи:

АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Самбор А.М., Самбор М.А. Телекомунікаційні технології на заняттях трудового навчання: сфера застосування та правового регулювання

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Цивільно-правові обов’язки, що кореспондують особистому немайновому праву на сприятливе навколишнє природне середовище

МЕДИЧНЕ ПРАВО

Шаповал Л.І. Згода на донорство (значення та проблемні питання)

ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ

Кузьменко Б.В., Заїка Ю.О. Типи сучасного особливо небезпечного (шкідливого) програмного забезпечення: правові та технічні аспекти

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Бакун В.І. Проблемні питання індивідуального попередження злочинів у Збройних Силах України
Дараганова Н.В. Кримінальна відповідальність пілотів на початку становлення цивільної авіації
Котляренко О.П. Сучасний стан протидії корупції у сфері використання коштів оборонного бюджету та військового майна
Сервецький І.В., Сапрун О.В. Деякі проблеми тлумачення поняття охорони громадського порядку

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Матвійчук В.К., Мартиненко Г.В. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Непокора та невиконання наказу: методика розслідування цих злочинів

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Філософія права: об’єкт, предмет і функції

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

Трегубенко А.С. Міжнародне право про застосування сили в системі колективної безпеки

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Терлецький Р.М. Правові аспекти регулювання військово-технічного співробітництва України з іноземними державами

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 6/2013
№6
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 6/2013

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Матвійчук В.К., Стецюра В.В. Сучасні концепції правової держави
Пішко Роберт. Роль звичаїв та принципів при тлумаченні законів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Шуба Б.В. Захист майнових інтересів кредиторів господарського товариства (порівняльний аналіз)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Дотримання строків розгляду справи про адміністративне правопорушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосування адміністративного затримання під час розгляду такої справи
Юрченко О.М., Сервецький І.В., Сапрун О.В. Стратегічна побудова підрозділів міліції (поліції) України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Решнюк А.В. Загальнотеоретичні положення для подальшого з’ясування суб’єкта складу злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Бандурович А.В. Суд присяжних в Україні
Карпенко М.І., Бойко Л.І. Концепція кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні
Карпенко М.І., Зоря О.Д., Малова О.О. Угода про примирення у кримінальному процесі

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Розслідування військових злочинів – одна з форм боротьби за зміцнення військової дисципліни і правопорядку у військових формуваннях України

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 5/2013
№5
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 5/2013

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: межі здійснення, підстави обмеження та колізії

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Особливості судового способу захисту прав та інтересів споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку за цивільним процесуальним законодавством України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Правові механізми у сфері господарювання

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Рябець К.А., Самойлов М.В. Колізія вітчизняного земельного законодавства в аспекті права власності на землю

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці

КРИМІНОЛОГІЯ

Карпенко М.І., Пашковський В.В. Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Бандурович А.В. Смертна кара: бути чи не бути?
Карпенко М.І., Зоря О.Д., Малова О.О. Практичні та організаційні проблеми діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С. І. Проблема існування несправедливих законів і право на протест сумління в світлі соціальних енциклік Йоана Павла ІІ

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Дронговсь кий О.С. Правове регулювання участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки

Коваленко С.Г. Державний внутрішньовідомчий контроль у Збройних Силах України

Лясковський В.І. Правова регламентація збройних конфліктів на сучасному етапі та особливості застосування в них міжнародного гуманітарного права

Пашинський В.Й., Ліхтін В.Ф. Правові аспекти контракту про проходження військової служби

Прокопчук І.Т. Правове регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців

Читати
Flag Counter