Обкладинка журнала Юридична наука № 7/2013
№7
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 7/2013

Розділи:

АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Самбор А.М., Самбор М.А. Телекомунікаційні технології на заняттях трудового навчання: сфера застосування та правового регулювання

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Цивільно-правові обов’язки, що кореспондують особистому немайновому праву на сприятливе навколишнє природне середовище

МЕДИЧНЕ ПРАВО

Шаповал Л.І. Згода на донорство (значення та проблемні питання)

ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ

Кузьменко Б.В., Заїка Ю.О. Типи сучасного особливо небезпечного (шкідливого) програмного забезпечення: правові та технічні аспекти

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Бакун В.І. Проблемні питання індивідуального попередження злочинів у Збройних Силах України
Дараганова Н.В. Кримінальна відповідальність пілотів на початку становлення цивільної авіації
Котляренко О.П. Сучасний стан протидії корупції у сфері використання коштів оборонного бюджету та військового майна
Сервецький І.В., Сапрун О.В. Деякі проблеми тлумачення поняття охорони громадського порядку

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Матвійчук В.К., Мартиненко Г.В. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Непокора та невиконання наказу: методика розслідування цих злочинів

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Філософія права: об’єкт, предмет і функції

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

Трегубенко А.С. Міжнародне право про застосування сили в системі колективної безпеки

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Терлецький Р.М. Правові аспекти регулювання військово-технічного співробітництва України з іноземними державами

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 6/2013
№6
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 6/2013

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Матвійчук В.К., Стецюра В.В. Сучасні концепції правової держави
Пішко Роберт. Роль звичаїв та принципів при тлумаченні законів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Шуба Б.В. Захист майнових інтересів кредиторів господарського товариства (порівняльний аналіз)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Дотримання строків розгляду справи про адміністративне правопорушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосування адміністративного затримання під час розгляду такої справи
Юрченко О.М., Сервецький І.В., Сапрун О.В. Стратегічна побудова підрозділів міліції (поліції) України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Решнюк А.В. Загальнотеоретичні положення для подальшого з’ясування суб’єкта складу злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Бандурович А.В. Суд присяжних в Україні
Карпенко М.І., Бойко Л.І. Концепція кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні
Карпенко М.І., Зоря О.Д., Малова О.О. Угода про примирення у кримінальному процесі

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М.І. Розслідування військових злочинів – одна з форм боротьби за зміцнення військової дисципліни і правопорядку у військових формуваннях України

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 5/2013
№5
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 5/2013

Розділи:

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: межі здійснення, підстави обмеження та колізії

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Особливості судового способу захисту прав та інтересів споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку за цивільним процесуальним законодавством України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Правові механізми у сфері господарювання

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Рябець К.А., Самойлов М.В. Колізія вітчизняного земельного законодавства в аспекті права власності на землю

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці

КРИМІНОЛОГІЯ

Карпенко М.І., Пашковський В.В. Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Бандурович А.В. Смертна кара: бути чи не бути?
Карпенко М.І., Зоря О.Д., Малова О.О. Практичні та організаційні проблеми діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С. І. Проблема існування несправедливих законів і право на протест сумління в світлі соціальних енциклік Йоана Павла ІІ

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Дронговсь кий О.С. Правове регулювання участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки

Коваленко С.Г. Державний внутрішньовідомчий контроль у Збройних Силах України

Лясковський В.І. Правова регламентація збройних конфліктів на сучасному етапі та особливості застосування в них міжнародного гуманітарного права

Пашинський В.Й., Ліхтін В.Ф. Правові аспекти контракту про проходження військової служби

Прокопчук І.Т. Правове регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 4/2013
№4
2013
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4/2013

Розділи:

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Баклан І.В. Інтелектуальна система з базою знань судових прецедентів

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Белоножко Є. Інструменталізм закону про шлюб сучасної України та його джерела

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б., Приймаченко М.В. Про визначення поняття та класифікацію цінних паперів у законодавстві України
Самбор М.А. Позасудовий захист прав споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку в Україні: роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у захисті прав та інтересів абонентів

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Право майбутніх поколінь на сприятливе навколишнє природне середовище: реалії та перспективи

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Беленок В. Об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 345 КК України
Вознюк А. Вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину як мета злочинної організації
Матвійчук В. К. Проблема криміналізації та декриміналізації діянь проти навколишнього природного середовища
Салій П.І. Суб’єкт складу злочину порушення недоторканності житла та іншого володіння особи
Харь І.О. Суб’єктивні ознаки і їх вплив на кваліфікацію діяння, вчиненого способом особливо жорстокого поводження

КРИМІНОЛОГІЯ

Карпенко М.І. Причини і запобігання необережним військовим злочинам легковажної мотивації

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Карпенко М.І., Зоря О.Д., Малова О.О. Захист конституційних прав крізь призму заходів забезпечення при здійсненні кримінального провадження

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Магрело М.В. Міжнародне контрактне право: проблеми визначення предмета
Рецензія на монографію О.О. Кваші «Співучасть у злочині: структура та відповідальність»

Читати
Flag Counter