Архів, номер журналу № 6/2015

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Дрозд О.Ю. Проблеми удосконалення системи адміністративних стягнень за вчинення насильства в сім’ї

Микитчик О.В., Бердиченко І.О. Марка акцизного збору і контрольна марка як предмет злочину і адміністративного правопорушення

Сак В.М. Шляхи удосконалення діяльності суб’єктів надання послуг щодо зберігання транспортних засобів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Короєд С.О. Господарське судочинство: історія становлення, вплив на дуалізм цивільної юрисдикції та перспективи розвитку господарсько-процесуальної форми захисту прав.

ПРАВОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шаркова І.М. Новели в законодавстві України, які визначають організаційно-правові засади забезпечення якості вищої освіти

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Баранівський В.Ф. До проблеми сучасного розуміння поняття «злочини проти навколишнього природного середовища»

Волкова Т.І. Родовий об’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

Глущенко І.В., Дрозд А.В. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень

Денисов С.Ф., Мірошник О.О. Сутність та практичне значення принципів кримінально-правової кваліфікації: український, зарубіжний та міжнародний досвід

Звоненко О.О. Відмежування складу злочину порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху від аналогічного адміністративного делікту

Зубець Ю.Г. Родовий об’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані

Мороз А.О. Час, як об’єктивна умова вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.397 КК України (у першій формі його прояву)

Орлов Ю.В. Визначеність та єдність термінології – шлях для з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.158-2 КК України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

Александренко В.В. Поняття та способи жорстокого поводження з тваринами

Аракелян Р.Ф. Компаративний аналіз програм відновного правосуддя в Англії, Уельсі, Бельгії, Німеччині, Фінляндії, Швейцарії

Білокінь Р.М. Щодо дискусій про кримінальну процесуальну відповідальність

Макаров М.А. Межі оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора

Самодін А.В. Гарантії невтручання у приватне життя особи у кримінальному провадженні

Симчук А.С. Процесуальна форма початку досудового розслідування у  кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Мозоль Н.І. Забезпечення законності в органах внутрішніх справ України: міжнародний досвід

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: характеристика предмета нової галузі юридичної науки

Flag Counter