Архів, номер журналу № 5/2015

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Кабанець Н.І. Логічна основа інтерпретації поняття суспільного договору

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Липець Л.В. Міждержавне усиновлення: проблеми та шляхи вирішення

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Виноградова Г.В. Проблеми нормативно-правового забезпечення збереження  маневреного житлового фонду

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Павлов Д.М.  Організаційно–правові засади реформування сектору безпеки та оборони України як умова підвищення ефективності забезпечення природно–техногенної безпеки та цивільного захисту

Сокуренко В.В. Порівняльно-правовий аналіз міжнародного досвіду правового регулювання сферою оборони Естонії та України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Братель С.Г. Правоохоронна сфера як об’єкт адміністративно-правового регулювання

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Марченко О.В. Правові засади державної інформаційної політики

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Михасик Л.В. Предмет складу злочину, передбаченого ст. 239-1 КК України

Мороз А.О. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги

Ольховенко О.І. Об’єктивна сторона злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків

Орлов Ю.В. Час як об’єктивна умова вчинення злочину, передбаченого ст.158-2 КК України

Сервецький І.В., Чуфрін Ю.Ю. Щодо поняття та змісту «Українська мафія»

Торбєєв М.О. Причини та умови індивідуальної злочинної поведінки проти радіаційної безпеки

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Азаров Ю.І., Хабло О.Ю., Конюшенко Я.Ю. Окремі питання збирання доказів у кримінальному провадженні

Макаров М.А. Оскарження слідчому судді рішення про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину

Самодін А.В. Невтручання у приватне життя як засада кримінального провадження
Хахуцяк О.Ю. Місце актів ревізій та перевірок у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дудар С.К. Європейська правова інтеграція: характеристика основних моделей

Flag Counter