Архів, номер журналу № 8/2015

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Пальченкова В.М. Концепція соціального контролю в сучасній теоретико-правовій науці
Чорнобай О.Л. Аргументативна практика в юридичній діяльності: проблема й можливості її вирішення

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Івахненко І.В. Законні підстави виникнення та припинення права спільної приватної власності дружини та чоловіка

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Липець Л.В. Шлюбний договір в Україні і в світі: порівняльні аспекти шлюбного і трудового договорів, а також шлюбних договорів в Україні і в США

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ
Безпалова О.І. Особливості участі інституцій громадянського суспільства у процесі реалізації правоохоронної функції держави
Ситник Г.О. Загальні характеристики використання інформаційних технологій в державному управлінні

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Штучний В.В. Правові основи безпеки дипломатичних представництв як орієнтира зовнішньополітичної діяльності держави

ПРАВОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  ВИЩОЇ ОСВІТИ

Червяков О.І. Щодо особливостей порядку і підстав вступу до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за схемою «студент-курсант» та «курсант»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Баранівський В.Ф. Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища в країнах світу
Господарець М.В. Деякі ознаки об’єктивної сторони незаконного полювання
Карпенко М.І. Окремі питання юридичної відповідальності суб’єктів військових правопорушень
Матвійчук О.В. Суб’єктивна сторона злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту навколишнього природного середовища
Мельниченко В.Л. Відмежування злочину проведення вибухових  робіт з порушенням правил охорони рибних запасів від суміжних злочинів
Мороз А.О. Поняття злочину, передбаченого ст.397 КК України
Ольховенко О.І. Суб’єктивна сторона злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків
Орлов Ю.В. Об’єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Веселовська Н.О. Про деякі труднощі виявлення причин втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
Осауленко О.А.  Розподіл функцій кримінального процесу у стадії досудового розслідування
Самодін А.В. Напрями реформування процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні
Симчук А.С. Заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі початку досудового розслідування
Терещенко Ю.В. Відновне правосуддя як напрямок захисту неповнолітніх

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Авдєєв О. Генеза міжнародно-правових засад протидії контрабанді психоактивних (наркотичних) речовин

Flag Counter