Обкладинка журнала Юридична наука № 2/2012
№2
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 2/2012

Розділи:

ТЕОРІЯ ПРАВА

Слюсаренко О.Л., Кунгурцева Т.В. Проблеми виховної функції права та правового виховання в сучасних умовах

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шамрай Б.М. Правові гарантії реалізації конституційних прав і свобод військовослужбовців

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Пилипенко C.А. Юридична природа добровільного та обов’язкового страхування
Попов Ю.В., Федонюк К.Р. Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Єлєазаров О.П., Юлдашев О.Х. Про методичний підхід до систематизації юридичної термінології (на прикладі транспортної галузі)

АГРАРНЕ ПРАВО

Проценко І.М., Замерлов О.О. Особливості правового статусу фермерських господарств в Україні

ПУБЛІЧНООПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Браславець О.Ю. Правова природа конкордатів та конкордатних угод як специфічної форми публічнооправового договору

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Рябець К.А. Історичне формування правових засад державного управління у галузі водокористування України до 1991 року

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Дячук С.І. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у вітчизняний кримінальнооправовий інститут обставин, що виключають злочинність діяння
Матвійчук В.К., Шнипко О.С. Кримінальна відповідальність за завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою
Харь І.О., Ушицький О.А. Поняття і суспільна небезпечність складу злочину, передбаченого ст. 248 Кримінального кодексу України
Денисов С.Ф., Якушев Р.С. Молодіжна злочинність на ґрунті расової нетерпимості: причини та умови в теорії диференціальної асоціації
Сaлій П.І. Суб’єктивна сторона складу злочину порушення недоторканності житла
Вітко О.Ю. Поняття об’єкта злочину

Савенкова Т.Г. Об’єкт злочину, передбаченого ст. 238 КК України Матвійчук В.К., Кравцова О.М. Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 Кримінального кодексу України
Габро О.І. Поняття злочинів, передбачених ст. 384 Кримінального кодексу України, соціальна їх криміналізація
Мельниченко В.Л. Витоки, історія кримінальної відповідальності за проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти здоров’я особи за КК України
Матвійчук В.К. Витоки та генезис кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища у п’ятомуушостому періодах розвитку українського суспільства та державності

ПРОБЛЕМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Опацький Р.М. Зарубіжний досвід впровадження ювенальної юстиції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Радзівілл О.А. Міжнародне право, правова держава і глобальне інформаційне громадянське суспільство, як складові сучасного міжнародного правового порядку

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Верба О.С. Соціальний захист військовослужбовців в Україні

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 1/2012
№1
2012
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 1/2012

Розділи:

ПРАВА ЛЮДИНИ

Савченко Ю.С. Закріплення гендерної рівності в актах міжнародного та національного права

Бшарат Муаз. Дотримання прав людини в умовах надзвичайного стану.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Лов’як О.О. Правові питання вдосконалення державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Щодо джерел господарського права України
Сташевський О.М., Юлдашев О.О. Нормативне регулювання підготовки та якість проектів регуляторних актів
Івченко А.М. Правове забезпечення корпоративних правовідносин

ТРУДОВЕ ПРАВО

Мироненко В.П. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві
Полішко Н.Л. Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності працівника
Дараганова Н.В. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Верба О.С. Правове регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Загальнотеоретичні підходи до витоків та класифікації періодів кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища на теренах України
Харь І.О. Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб’єкта злочинів
Чередник В.М. Законодавчий процес формування кримінальної відповідальності за розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю
Габро О.І. Покарання за завідомо неправдиве показання в контексті кримінальнооправової політики держави як гарантія правової безпеки
Курилюк Ю.Б. Використання завідомо підробленого документу під час перетинання державного кордону
Олєйнічук О.М. Кримінальна відповідальність за злочин, передбачений ст. 175 КК України: історична ретроспектива (ХVІІІ ст. – поч. ХХ ст.)
Салій П.І. Генезис кримінальнооправової охорони недоторканості житла та іншого володіння особи

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Зарубей В.В., Александренко О.В. Особливості версійного процесу та планування розслідування квартирних крадіжок, вчинених іноземцями
Кухарук Ю.О. Правові наслідки розбіжності в лінії захисту між захисником і його клієнтом

РОЗШУКОВЕ ПРАВО

Сервецький І.В. Предмет розшукового права

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Універсалія «свобода»: неотомістський підхід
Чорний В.С. Філософськооправові засади визначення військової організації України

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 6/2011
№6
2011
  • Опубліковано:

  • Статей:

    25

Зміст журналу № 6/2011

Розділи:

НЮРНБЕРЗЬКИЙ ПРОЦЕС: ДО 65 РІЧЧЯ ЗАВЕРШЕННЯ

Рабінович П.М. Людяність як об’єкт протиправного посягання

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Шатіло В.А. Уряд та центральні органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Мироненко В.П. Цивільнооправова відповідальність як вид юридичної відповідальності
Полішко Н.Л. Поняття та значення інституту моральної шкоди в цивільному праві України
Лов’як О.О. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові діями службових осіб ОВС у стані необхідної оборони

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Чурпіта Г. В. Деякі аспекти суб’єктного складу справ окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Рубець І.В. Презумпція батьківства та можливості її спростування за сімейним законодавством України

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. До проблеми розмежування предметів господарського та цивільного права
Яськів Б.А. Правовий режим майна акціонерного товариства

ТРУДОВЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Рябець К.А. До питання організаційнооправового забезпечення якості води
Рябець Т.А. Проблеми адміністративнооправового забезпечення лісокористування

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Інші тяжкі наслідки в злочинах проти довкілля: теоретичні та практичні проблеми
Харь І.О. Суб’єкт злочинів проти основ національної безпеки України
Чередник В.М. Генезис законодавчого формування кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів починаючи з часів Київської Русі по ХІХ ст.
Савенкова Т.Г. Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 238 КК України
Письменський Є.О. Кримінальнооправові проблеми звільнення від відбування покарання на підставі акту про помилування
Александренко О.В. Правові засоби попередження та подолання протидії розслідуванню

КРИМІНОЛОГІЯ

Нікітін Ю.В., Козлов П.П., Нікітіна І.В. Значення інтуїції та пильності при запобіганні та розкритті злочинів
Козлюк Л.Г. Значення типології особистості злочинця для спеціальноокримінологічного запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх

РОЗШУКОВЕ ПРАВО

Сервецький І.В. Завдання розшукового права

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Медвідь Л.П. Гарантії реалізації прав і свобод військовослужбовців
Савченко Ю.С. Деякі особливості правового статусу військовослужбовціввжінок у Збройних Силах України
Богуцький П.П. Правовий режим військового права у контексті системотворення українського права

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Проблема рівноправ’я чоловіків і жінок у неотомістській рефлексії

ПЕРСОНАЛІЇ
ПРИВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ

доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України П.М. РАБІНОВИЧА
Бігун В. Метр вітчизняної теорії права.
(До ювілею Петра Мойсейовича Рабіновича)

ЮВІЛЕЙ ЧЛЕНА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
ЖУРНАЛУ «ЮРИДИЧНА НАУКА»

кандидата юридичних наук, доцента Н.Б. БОЛОТІНОЇ

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Гармонізація екологічного законодавства в питаннях природокористування з міжнародним правом

Висловлюємо щире співчуття з приводу втрати
ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА СТАШИСА

Читати
Обкладинка журнала Юридична наука № 4-5/2011
№5
2011
  • Опубліковано:

  • Статей:

Зміст журналу № 4-5/2011

Розділи:

ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Матвійчук В.К., Ілларіонов В.М. Впровадження інформаційно-коммунікаційних технологій як додатковий засіб підвищення якості освіти (на прикладі юридичного факультету)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Сульженко Ю.О. Конституційний генезис захисту економічних прав та свобод людини і громадянина у світі та Україні.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Полішко Н.Л. Особливості укладання договорів на торгах, аукціонах, конкурсах

Апаров А.М. Цивільно-правові аспекти визначення поняття «аматорський спорт»
Гайдулін О.О. Тлумачення договорів доброї совісті (bonae fidei contractus) у римському контрактному праві
Гоголь Б.М. Співвідношення права на інформацію та виключних прав автора
Матвійчук А.О. Суб’єкти особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бичкова С.С., Чурпіта Г.В. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин
Чучкова Н.О. Передумови виникнення та умови реалізації іноземними особами права на звернення до суду

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Мироненко В.П. Поняття, соціально-економічне та правове значення правочинів щодо земельних ділянок

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Павлов Д.М., Чубенко А.Г., Лемещук Л.В. Організаційно-правові засади фінансування органів виконавчої та судової влади із використанням програмно-цільового методу
Дараганова Н.В. Юридична відповідальність за адміністративні правопорушення на повітряному транспорті: дискусійні питання
Покатаєва О.В. Правове регулювання справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію та природний газ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Матвійчук В.К. З’ясування теоретичних та правозастосовних положень стосовно деяких наслідків у складах злочинів проти навколишнього природного середовища
Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта складу злочинів проти навколишнього природного середовища
Габро О.І. Суб’єктивна сторона складу злочину завідомо неправдиве показанняАрхіпова К.С. Правовий режим використання електронного цифрового підпису в аспекті попередження правопорушень і злочинів
Карпенко М.І., Чередник В.М. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів
Олєйнічук О.М. Історичні передумови розвитку на території України кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 175 КК України (ХІV – початок ХVІІІ століття)
Масько Д.В. Покарання за кримінальними кодексами окремих держав за порушення правил охорони та видобутку надр
Салій П.І. З’ясування понять «житло» та «інше володіння особи» як об’єктів кримінально-правової охорони їх недоторканості

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кухарук Ю.О. Відвід у кримінальному судочинстві та усунення захисника від участі у справі

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сервецький І.В. Об’єкти розшукового права

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО

Стрєльцова О.В. Організаційний механізм Європейського Союзу в сфері спільної кримінальної політики

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Абсолютизація істини в неотомізмі Івана Павла ІІ як альтернатива філософсько-правовому інструменталізму

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Радзівілл О.А. Алгоритми соціогенезу та їх значення для «управління правом»

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

Скуріхін С.М. Форми правового виховання офіцерського складу Збройних Сил України

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Чорний В.С. Військові організації нових незалежних держав як чинник соціальної модернізації

Читати
Flag Counter