Архів, номер журналу № 12/2012

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Самбор М.А. Конституційні засади прав, свобод та інтересів учасників договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО, СІМЕЙНЕ ПРАВО

Косинська В.А. Відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов’язаннях
Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: проблеми понятійного апарату
Полішко Н.Л. Сім’я як соціальний інститут і природне середовище для виховання дитини

ТРУДОВЕ ПРАВО

Дараганова Н.В. Сучасний стан інституту колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ільєнок Т.В. Зарубіжний досвід адміністративно-правової протидії корупції
Сервецький І.В., Сапрун О.В. Регіональна поліція: створення та діяльність

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Курилюк Ю.Б. Бланкетніть у військово-кримінальному праві України
Масько Д.В. Наслідки порушення правових та моральних норм відповідно до статті 240 КК України
Матвійчук О.В. Суб’єкти та предмет відносин як складові безпосереднього об’єкта діяння, передбаченого ст. 253 КК України
Юрченко О.М., Сервецький І.В. Удосконалення кримінально-правових заходів протидії корупції

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Карпенко М.І., Самойлов М.В. Реформування кримінальної юстиції: плюси та мінуси
Тімуш І.С. Захист права фізичних осіб на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду: міжнародно-правове регулювання

ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО

Присухін С.І. Правові засади в організації наукового дослідження

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Чубар І. Ю., Подрушняк В.В. Правове регулювання житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Логіка. Підручник для студентів юридичних факультетів

Flag Counter