Архів, номер журналу № 12/2014

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Шатковський Я.М. Проблемні питання щодо застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Лопащук Д.І. Наукові підходи до розуміння родового і безпосереднього об’єктів складу злочину вбивства, вчиненого на замовлення

Мельниченко В.Л. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

Мороз А.О. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст.397 КК України

Мороз В.Г. Значення місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони

Савенкова Т.Г. Родовий об’єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

Салій П.І. Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями V розділу КК України (родовий та безпосередній об’єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин)

Ольховенко О.І. Родовий об’єкт злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків

Орлов Ю.В. Родовий об’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Азаров Ю.І., Климчук М.П. Чи доцільне запровадження процедури спеціального досудового провадження та спеціального судочинства в Україні

Калатур М.В. Щодо особливостей наукової організації праці слідчих ОВС

Наумов О.О. Теоретичні та практичні аспекти визначення іспитового строку при звільненні від відбування покарання з випробуванням жінок на підставі ст.79 КК України

Омельяненко А.С. Актуальні проблеми направлення матеріалів оперативно–розшукової справи до органу досудового розслідування за новим КПК України

Симчук А.С. Процесуальні джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення після завершення Судової реформи 1864 року

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гайдулін О.О. Міжнародно-правові засади інституту електронних договорів

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В. Евтаназія у сучасному суспільстві та перспективи її доцільності в Україні

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: поняття, зміст та класифікація

Flag Counter