Архів, номер журналу № 3/2015

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бобрик В.І. Спеціалізація судів та диференціація процесуального законодавства: проблеми оптимізації цивілістичного правосуддя

Чечіль А.Г. Проблеми захисту права на лікарську таємницю

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Павлов Д.М. Забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів в Україні в умовах зростання військово-теоретичної загрози: організаційно-правовий аспект

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. МИТНЕ ПРАВО

Дегтярьова С.В. Міжнародно-правові основи митного контролю в Україні

ПОДАТКОВЕ ПРАВО. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Пасічна І.О. Поняття та сутність податкових правовідносин

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Марченко О.В. Соціальне призначення рекламної діяльності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Астахова О.О. Поняття обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину

Буцко О.В. Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України

Звоненко О.О. Визначеність та єдність термінології — шлях до з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 288 КК України

Матвійчук О.В. Кваліфікуючі ознаки злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля

Мороз А.О. Здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги

Притула А.М. Пропаганда – компонент гібридної війни: шляхи протидії засобами кримінального права

Салій П.І. Соціально-правова обумовленість заборони, передбаченої ст.162 КК України

Сервецький І.В., Чуфрін Ю.Ю. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб, організованою групою та злочинною організацією

Хряпінський П.В. Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідальності

КРИМІНОЛОГІЯ

Нікітін Ю.В. Проблема вдосконалення взаємодії суб’єктів безпеки в системному механізмі протидії злочинності

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

Азаров Ю.І. Строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження

Форостяний А.В. Щодо розширення предмету доказування у кримінальному провадженні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гамбаров Гейдар Дамір огли. Міжнародно-правові засади боротьби з фінансовою злочинністю в контексті їх реалізації (на прикладі ФАТФ)

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Рапаєва М.В. Законодавче підґрунтя і реалії ґендерних аспектів соціального виключення в Україні

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: психологічні засади нової галузі юридичної науки

Flag Counter