Архів, номер журналу № 2/2016

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ольховський М.А. Основні напрями діяльності волонтерських організацій в Україні
Cитник Г.О. Інформатизація та «електронний уряд»: взаємозв’язок у світі

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Баранівський В.Ф., Присяжний В.М. Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження
Гринь О.Д. Кримінально-правова характеристика об`єктивної  сторони злочину, передбаченого ст. 131 КК України
Денисов С.Ф., Суюндикова Н.М. Врахування характеристик особи при реалізації кримінальної відповідальності (за кримінальним законодавством країн Центральної Азії)
Донченко О.І. Аналіз історичних факторів криміналізації посягань на авторитет органів місцевого самоврядування
Зубець Ю.Г. Об’єктивна сторона злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, передбачена ч.1 ст.136 КК України
Карпенко М.І., Гопак С.О. Сучасна статистика, аналіз та приклади складу злочину, передбаченого ст.426 Кримінального кодексу України ("Бездіяльність військової влади")
Кавальова Т.І. Витоки та ґенеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі (третій – шостий періоди розвитку суспільства і державності)
Матвійчук В.К., Гіда Є.О. Порівняльно-правове дослідження особливо жорстокого поводження як способу вчинення злочинів за кримінальним законодавством України і деяких держав
Орлов Ю.В. Вдосконалення нормативних приписів, що передбачені ст. 158-2 КК України
Осічнюк Ю.В. Запобігання злочинному забрудненню або іншій зміні природних властивостей атмосферного повітря
Решнюк А.В. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.400 КК України
Соловйова А.М. До питання історичних процесів на території України в контексті злочинів проти власності
Чугаєнко Ю.О., Харь І.О. Вплив суб'єктивних ознак на кваліфікацію діяння, вчиненого з особливою жорстокістю

КРИМІНОЛОГІЯ

Кікалішвілі М.В. Делінквентна поведінка: поняття, ознаки та детермінанти

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Токаренко К.В. Закриття кримінального провадження у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення чи відсутності в діянні складу кримінального правопорушення

Flag Counter