Архів, номер журналу № 1/2017

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Плачкова Т.М. Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки мореплавства на суднах флоту рибного господарства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук В.К. Становлення і розвиток законодавства щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та перекладача
Матвійчук О.В. Суб’єкт злочину, передбаченого статтею 253 Кримінального кодексу України
Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва

КРИМІНОЛОГІЯ

Нікітін Ю.В., Нікітіна І.В. Трансформація злочинності в умовах глобалізації: гендерні аспекти найманства

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Голоборотько Д.Є. Роль релігійного фактора в реформах тюремних систем: зарубіжний історично-правовий досвід

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук А.О. Обмеження права на вільний вибір  адвоката у нормах Кримінального процесуального кодексу України

КРИМІНАЛІСТИКА

Карпенко М. І., Садівник М. І. Методика розслідування серійних убивств і шляхи її вдосконалення в Україні

ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ

РЕЦЕНЗІЯ на наукове видання

 «Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.). Том 6. Міністерство внутрішніх справ - Міністерство охорони громадського порядку радянської України в період десталінізації та подальших реорганізацій (5 березня 1953 р. - грудень 1968 р.).

Flag Counter