Архів, номер журналу № 7/2017

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Ковальова Т. І. Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі

Матвійчук В. В. Безпосередній об’єкт злочину порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу України)

Олійник В. П. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 243 КК України

Присяжний В. М. Сучасне розуміння об’єкта злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів

Савенкова Т. Г. Суб’єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

Сергійчук В. Таємниця за часів Козаччини і Гетьманської держави

Харь І. О. Суб'єкт злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

КРИМІНОЛОГІЯ

Карпенко М.І., Соловйова А.М. Проблема агресивної поведінки та насильства під час примушування до виконання цивільного правочину

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кубрак П. М. Досудове провадження в кримінальному процесі за кримінально-процесуальним кодексом України 1961 року

ПЕРСОНАЛІЇ
ПРИВІТАННЯ
Flag Counter