Архів, номер журналу № 10/2017

СУДОВА ВЛАДА І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Рощина І.О. Судова влада і права людини в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Ковальова Т.І. Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі за КК України.
Матвійчук В.К. Теоретико-методологічні основи дослідження кримінально-правової охорони земель водного фонду України в особливо великих розмірах
Матвійчук В.В. Об’єктивна сторона злочину порушення недоторканості приватного життя (ч. 1 ст. 182 КК України).
Семенюк Н.М. Поняття часу вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину за кримінальним правом України
Харь І.О. Витоки та генеза суб'єкта злочину на теренах України в третьому (ХІ-ХІV стст.) і четвертому (ХІV ст. і до початку ХVІІІ ст.) періодах розвитку державності

КРИМІНОЛОГІЯ

Нікітін Ю.В., Нікітіна І.В. Роль соціального та біологічного у поведінці особи злочинця: кримінологічний аналіз

ПЕРСОНАЛІЇ
Flag Counter