Звіт про роботу

В період з 1.10 по 9.12.2011 року та з 11.01 по 8.05.2012 року в роботі «Юридичної клініки» взяло участь 38 студентів. Ними було надано 62 юридичні консультації за особистим зверненням громадян, відомості про які було відображено в журналі реєстрації.
Переважна більшість клієнтів – пенсіонери, що відносяться до категорії соціально незахищених верств населення.

Читати

Утвердження поваги до права через довіру до правників

Утвердження поваги до права через довіру до правниківУтвердження поваги до права через довіру до правниківУтвердження поваги до права через довіру до правників


Становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні можливе за активної та дієвої участі українського правництва. Кожен правник особисто, кожна правнича державна чи приватна інституція здатна своїм практичним внеском сприяти цьому становленню. Слугуючи суспільству, правник водночас заслуговує авторитет і довіру юридичній професії, зміцнює повагу до права.

Читати

ПОЛОЖЕННЯ про юридичну клініку

Затверджено Вченою Радою
ВНЗ «Національна академія
управління»
Протокол №6
від 14 жовтня 2010 р.
Ректор академії
доктор екон.наук, професор
С.А.Єрохін

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичну клініку факультету
ВНЗ «Національна академія управління»
1. Загальні положення

1.1. Юридична клініка є структурним підрозділом юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління», що здійснює підготовку фахівців за напрямом "Право", і створюється як база для практичного навчання(практичної підготовки) та продовження проведення навчальної практики студентів старших курсів.
1.2. У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, Статутом ВНЗ «Національна академія управління», та цим Положенням. ...

Читати
Flag Counter