Зайчук Олег Володимирович

 

дійсний член (академік) НАПрН України

Народився 15 серпня 1955 р. у м. Києві. У 1977 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «правознавство». Після закінчення аспірантури Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з 1980 р. до 1986 р. працював асистентом, доцентом кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету цього ВНЗ. З 1986 р. по 2005 р. — науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач відділу теорії держави і права в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. У 1991 р. стажувався в Центрі прав людини при Європейському Центрі ООН з прав людини, навчався в Міжнародному інституті прав людини в Страсбурзі (Франція). З 2006 р. обіймає посаду заступника директора Інституту законодавства Верховної Ради України, в липні 2013 р. – призначений виконуючим обов`язки директора Інституту.

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Законодательство США и практика его применения в области расовых отношений», у 1992 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Правова система США: історико-теоретичний аналіз» (спеціальність 12.00.01). Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1992 р. Вчене звання професора присвоєно у 2003 р. У 2004 р. обраний членом-кореспондентом, у 2012 р. – дійсним членом (академіком) Національна академія правових наук України.

Напрями наукових досліджень — теорія держави і права, історія політичних та правових учень, філософія права, історія держави і права зарубіжних країн, порівняльне правознавство, міжнародне гуманітарне право. Опублікував понад 140 наукових праць, серед яких: «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (2004), «Вступ до теорії правових систем» (2006), «Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник» (2006, 2008), «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (2007), «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007), «Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні» (2007), «Порівняльне правознавство (правові системи світу)» (2008), «Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник» (2008), «Сучасна правова енциклопедія» (2009), «Курс лекцій з питань законотворчості: навчальний посібник» (у співавт., 2011), «Парламентаризм: реєстр термінів і понять» (у співавт., 2012).

Є членом Конституційної Асамблеї України. Головний редактор журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України».

Заслужений юрист України (2007), нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2007). 


Flag Counter