Журнал Юридична наука Оголошення

Новини, Оголошення

Запрошуємо науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, ад’юнктів та практичних працівників взяти участь у роботі Міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної науки 2014».

Конференція відбудеться 21 березня 2014 року в приміщенні Національної академії управління 03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10.

Початок о 10.00, реєстрація о 9.30.

За матеріалами конференції планується публікація збірки.
Пріоритетність при включенні до збірки надається безпосереднім учасникам конференції (виступ на пленарному чи секційному засіданнях).

Доповідь або повідомлення та заявку на участь у конференції надсилати до 4 березня 2014р.

за адресою: 03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10. Національна академія управління, юридичний факультет
Електронна адреса:  legal@nam.kiev.ua
,  tan_s@nam.edu.ua
Довідки за телефонами: (044) 246 – 24 – 34 (044) 503 – 66 – 79 Факс (044) 246 – 24 – 32

Основні тематичні напрямки:
• актуальні проблеми філософії права, теорії та історії держави і права, політичних і правових вчень, конституційного права, міжнародного права, міжнародного гуманітарного прав та міжнародно-правових стандартів у сфері охорони прав людини і громадянина;
• актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу, сімейного права та міжнародного приватного права;
• актуальні проблеми теорії управління, адміністративного права і процесу, митного права, фінансового права, банківського та податкового права;
• актуальні проблеми судоустрою, статусу суддів, прокуратури та адвокатури, кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи;
• актуальні проблеми господарського права, господарсько-процесуального права, трудового права, житлового права, правового забезпечення державних гарантій та реформування у соціальній сфері, правового забезпечення засад внутрішньої політики в економічній сфері;
• актуальні проблеми земельного, аграрного, космічного, екологічного, природоресурсного права та правового забезпечення засад внутрішньої політики в екологічній сфері;
• актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінально – виконавчого права та правового забезпечення засад державної політики у сфері національної безпеки України.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Вимоги до оформлення тез доповіді або наукового повідомлення

Матеріали надаються у двох варіантах: у друкованому та електронному. Електронний варіант має складатися з двох файлів: заявки та тез; назви обох файлів обов’язково мають починатися з прізвища учасника.
Обсяг – для доповідей до 5 стор., для наукових повідомлень – до 3 стор.
Текст доповіді та наукового повідомлення має бути оформлений з урахуванням вимог щодо фахових видань. Список використаних джерел (без повторів) оформляється в кінці тексту під назвою «Використана література» і складається відповідно до вимог державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Посилання на ту чи іншу роботу у тексті позначаються в дужках за порядковим номером цієї роботи в списку використаних джерел з вказівкою на відповідну сторінку ([3, с. 12]).
Вимоги для електронного варіанту: текст, виконаний у Microsoft Word 2003 для Windows; поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм; абзацний відступ – 1,0; шрифт – Times New Roman; кегель – 14; інтервал між рядками – 1,5.

Заявка на участь у Міжнародній науково – практичній конференції  «Актуальні проблеми юридичної науки 2014»

Прізвище __________________________
Ім’я __________________________
По батькові __________________________
Посада __________________________
Вчене звання та __________________________
вчений ступінь __________________________
Тема доповіді або __________________________
повідомлення __________________________
Організація __________________________
Адреса _____________________________
Телефон / факс __________________________
Е–mail __________________________

Публікації для докторів наук – безкоштовно. Для інших учасників конференції публікації здійснюються на платній основі (72 грн). Сплату можна зробити за такими реквізитами: отримувач – ВНЗ «Національна академія управління», інд. код 16476880, розрах. рахунок № 26009301467, банк. ПАТ «Банк Альянс», МФО 300119, призначення платежу – оплата за публікації.

Проїзд до місця проведення конференції:
від залізничного вокзалу – маршрутка 401, 231;
від автовокзалу – маршрутка 220, 166;
від аеропорту «Бориспіль» – рейсові автобуси до автовокзалу і залізничного вокзалу.

 

Завантажити Брошура та заявка.doc [40 Kb] (cкачиваний: 252)  

Flag Counter