Журнал Юридична наука Вакансії ОБСЄ

Новини, Вакансії ОБСЄ

 
 
 
 
 
Координатор проектів ОБСЄ в Україні оголошує конкурсний відбір на посаду:

Місцевий експерт з юридичних питань

(розширення експертної бази)
 
 
Стисла інформація про посаду:
 
Координатор проектів ОБСЄ в Україні реалізує низку проектів, спрямованих на підтримку України в адаптації її законодавства до міжнародних стандартів прав людини, підвищення спроможності судової системи у застосуванні правових механізмів захисту прав людини; посилення спроможності України протидіяти тероризму, організованій злочинності та іншим загрозам національній та міжнародній безпеці.
 
Планується, що у 2016 році Координатор проектів ОБСЄ в Україні сприятиме у розвитку спроможних інститутів та професіоналів у зазначених галузях діяльності. Програма досягатиме мети вдосконалення правових інститутів та практик для зміцнення верховенства права та прав людини. З метою цього Координатор проектів ОБСЄ в Україні співпрацюватиме з Парламентом; з Конституційним Судом України, в контексті реалізації відповідних реформ, передбачених оновленою Конституцією; з омбудсманом щодо розвитку системи моніторингу дотримання прав людини із залученням громадянського суспільства; з правоохоронними органами щодо дотримання ними прав людини.
 
Приділяючи увагу зазначеним цілям, Координатор проектів ОБСЄ в Україні стикнеться із значним розширенням проектної діяльності, що буде потребувати залучення висококваліфікованих  експертів у сфері правової реформи. Питання, які потребуватимуть дослідження, стосуватимуться широкого кола проблем: від кримінального права та процесу до інституційної структури кримінальної юстиції, включаючи систему освітніх установ правоохоронних органів та національний механізм реагування на загрози національній безпеці.
 
З огляду на вищезазначене, Координатор проектів ОБСЄ в Україні вважає за доцільне розширити резерв місцевих експертів у сфері права.
 
 
Опис завдання:
 
Задля забезпечення якості відповідних матеріалів, Координатор проектів ОБСЄ в Україні планує обрати професіоналів, які долучатимуться до реалізації запланованих діяльностей у наступному році.
 
Зокрема, очікується, що експерт буде:
 
·         досліджувати кращі міжнародні підходи та міжнародні стандарти у сфері конституційного права, кримінальної юстиції, судової реформи або правотворення;
·         робити внесок у проектні активності, спрямовані на вдосконалення національної законодавчої та судової практики з огляду на проведені дослідження;
·         надавати методологічну та аналітичну підтримку партнерам проектів, включаючи Національну раду реформ, Конституційну комісію та Раду з питань судової реформи;
·         брати участь у створенні звітів та інших документів, що міститимуть результати здійсненого дослідження;
·         брати участь у обговоренні результатів дослідження під час круглих столів та інших заходів, організованих Координатором проектів ОБСЄ в Україні, а також робити презентації результатів дослідження під час зазначених заходів;
·         виконувати інші завдання в межах компетенції експерта;
·         співпрацювати ефективно та помірковано з іншими місцевими експертами, обраними для виконання відповідних завдань.
 
Вимоги до кандидатів:

•    вища юридична освіта (у сфері кримінального права, процесу, правосуддя, конституційного чи міжнародного права); науковий ступінь буде вважатися перевагою;
•    щонайменше 10 років відповідного професійного досвіду;
•    досвід у написанні монографій, розробці методологій, підручників, практичних посібників тощо, бажано у сфері правової реформи;
•    знання чинного законодавства та зарубіжного досвіду у вищевказаних сферах
•    вільне володіння (усно та письмово) українською та російською мовами, включаючи відмінні комунікативні та письмові навички. Знання англійської мови є додатковою перевагою.
•    навички роботи з комп’ютером.
 

Посада лише для резидентів України. Для участі у конкурсі прохання надсилати заявки, використовуючи електронну аплікаційну систему, що знаходиться за адресою: www.osce.org/employment; номер вакансії: VNUKRC00364. У разі виникнення труднощів з онлайн- системою, Ви можете заповнити Анкету для подання заявки на вакансію в ОБСЄ, розміщену на сайті: http://www.osce.org/uk/ukraine/employment та надіслати її електронною поштою на адресу: oscepcu-recruitment@osce.org, зазначивши назву посади в анкеті та у темі листа, або факсом на номер: (044) 492 0383 до уваги Любові Кравченко або поштою на адресу Координатора проектів ОБСЄ в Україні: вул. Стрілецька, 16, 01030 м. Київ, для отримання не пізніше 6 грудня 2015 року. Заявки, отримані після зазначеної дати, розглядатися не будуть. Умови контракту та завдання докладніше обговорюватимуться під час співбесід з фіналістами.

ОБСЄ залишає за собою право повторно розмістити оголошення про вакансію, скасувати конкурс на заміщення вакансії, запропонувати вакансію нижчого рівня, змінити опис вакансії чи тривалість контракту.

ОБСЄ прагне досягнути більш збалансованого представництва та жінок і чоловіків незалежно від їх національної, релігійної, етнічної та соціальної належності у межах організації. ОБСЄ заохочує подавати заявки на зазначену посаду як чоловіків, так і жінок.

Зверніть увагу на те, що ОБСЄ не передбачає сплати коштів на жодному з етапів відбору.
 
Перелік вакансій мжна переглянути на сторінці ОБСЄ
Flag Counter