Архів, номер журналу № 1(1) 2011

Від редакційно-видавничої ради журналу

Від редакційної колегії журналу

Загальні проблеми розвитку юридичної науки

Рабінович П.М. Виявлення соціальної сутності правових і державних явищ – головне завдання юридичної науки
Матвійчук В. К. Актуальні проблеми юридичної науки 2010

Проблеми вищої юридичної освіти

Єрохін С.А., Нікітіна І.В., Нікітін Ю.В. Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці
Куц В.М. Підготовка прокурорських кадрів в контексті реформування правничої освіти: європейські моделі та вітчизняні реалії
Вовк В.М. Про «корисність» вивчення римського права студентами - юристами

Права людини

Столярський О.В. Права людини в умовах національного та глобального правопорядку

Конституційне право

Кампо В.М. Конституційна юстиція в Україні: проблеми і перспектива
Єзеров А.А. Об’єкт та зміст конституційної безпеки
Снігур І.Й. Установча влада народу та установча функція парламенту (окремі аспекти взаємодії)
Клименкo О.М. Інститут Президента України в аспекті конституційно-правової моделі примусового відчуження приватної власності для забезпечення суспільних потреб
Мель

ник O.В. Організація роботи виборчих комісій: деякі проблеми законодавчого регулювання

Правове забезпечення реформування місцевого самоврядування

Борденюк В.І. Окремі аспекти наукового забезпечення реформування місцевого самоврядування в Україні

Проблеми правового забезпечення адміністративних послуг

Демський Е.Ф. Адміністративні послуги та їх юридична природа
Лагус І.І. Адміністративний договір як інструмент регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на регіональному рівні

Розвиток науки господарського права

Прилуцький Р.Б. Цінність, перевірена часом: господарському праву сто років
Карчевський К.А. Проблеми визнання недійсним значного правочину акціонерного товариства, вчиненого з порушенням встановленого порядку
Соловйов А.В. Проблемні питання правового регулювання участі держави у біржових відносинах

Трудове право

Лаврінчук І.П. Забезпечення трудових прав за Європейськими стандартами
Гаращенко Л.П. Кодифікація трудового законодавства України: цілі та принципи

Правове забезпечення реформування сфери соціального захисту

Бортнік С.В. Шляхи удосконалення функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні
Лаврухіна Н.О. Проблемні питання сплати страхових внесків до Пенсійного фонду підприємцями, які працюють за спрощеною системою оподаткування
Шумило М.М. Підстави виникнення пенсійних правовідносин

Кримінальне право

Ященко А.М. Класифікація злочинів: деякі аспекти законодавчої регламентації
Стрєлков Л. О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
Вітко О.Ю. Об’єкт злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів: постановка проблеми

Проблеми кримінології

Нікітін Ю.В. Внутрішня безпека українського суспільства як новий напрямок в кримінології
Денисов С.Ф., Юрасов А.В.К. Клінічна кримінологія: стан та проблеми розвитку
Криміналістика…Оперативно-розшукова діяльність
Сервецький ІВ., Юрченко О.М. Розшукове право: самостійна галузева юридична наука
Шевчук В.М. Організаційна функція тактичних операцій
Александренко О.В. Проблемні питання розкриття та розслідування серійних сексуальних вбивств (аналіз літературних джерел)

Міжнародне право. Європейське право

Дрьоміна-Волок Н.В. Норми jus cogens – сучасне jus gentium intra se
Репецький В.М. Особливості дії норм внутрішньодержавного права на території з міжнародним режимом
Топільницький М.В. Витоки інституту міжнародно-правового визнання держав
Стасюк С.В. Особливості регулювання сучасних збройних конфліктів: проблеми та перспективи

Flag Counter