Архів, номер журналу № 11/2015

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Полонка І. Доктринальна  ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект 

ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Бернюков А.М. Право на опір неправу в концепції Рене Марчіча
Колич О.І. Демократична та патріотична спрямованість в українській полемічній літературі: філософсько-правовий аналіз

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Мельничук С.М. Особливості інтерпретаційної форми правотворчої діяльності
Ставнійчук А.Конституційно-правова практика регулювання та проведення місцевих референдумів у зарубіжних країнах

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Тімуш І.С. Відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення: деякі проблеми практичної реалізації

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кравченко Н.С. Особливості діяльності цивільного позивача, його представника в кримінальному провадженні щодо доказування цивільного позову
Чурпіта Г.В. Процесуальні особливості встановлення судом факту належності особі правовстановлюючих документів

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Падун Є.В. Національна практика соціального супроводу та нагляду за утриманням дітей у прийомних сім’ях

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Добрянська Н.В. Адміністративно-господарські санкції та їх правове регулювання
Рибас А.В.Інструменти діяльності публічної адміністрації при призначенні суддів в Україні
Cитник Г.О. Історія та розвиток адміністративно-правового регулювання процесу інформатизації в Україні та світі

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Сокуренко В.В. Деякі питання фінансового забезпечення сфери оборони України в контексті публічного адміністрування

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Базюк Т.В. До питання кримінально-правової характеристики злочинів у сфері банкрутства за законодавством України та деяких зарубіжних країн
Господарець М.В. Огляд місця події, як складова доказів при кваліфікації і кримінальній відповідальності за незаконне полювання
Звоненко О.О. Місце вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони діяння, передбаченого ст.288 КК України
Мельниченко В.Л. Порівняльно‑правова характеристика складу злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів за законодавством України та кримінальним законодавством зарубіжних держав
Мороз А.О. Порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника чи представника особи та їх професійної таємниці
Олєйнічук О.М. Відмежування складу злочину, передбаченого ст.175 КК України від аналогічного адміністративного делікту
Орлов Ю.В. Суб’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму
Соловйова А.М. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання: порівняльно-правовий аспект

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Аракелян Р.Ф. Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України
Сервецький І.В. Повноваження поліції щодо затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Галущенко Г.В. Проблема застосування права країни з множинністю правових систем

Flag Counter