Архів, номер журналу № 10/2015

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Ставнійчук А. Генезис інституту місцевого референдуму

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Гоголь Б.М. Проблеми реалізації принципу правової визначеності у відносинах  щодо сплати лізингових платежів
Тімуш І.С., Онищенко О.С. Поняття та сутність інституту відшкодування майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Падун Є.В. Нормативно-правове регулювання інституту прийомного виховання в сімейному законодавстві України

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ

Боровков Р.О. Адміністративно-правове регулювання мобільного зв’язку в Україні
Золотарьова Я.С. Адміністративні посади та їх правовий статус у судовій системі України
Рибас А.В. Призначення суддів, як об’єкт адміністративно-правового регулювання
Cитник Г.О. Адміністративно-правове регулювання використання інформаційних технологій в діяльності судових органів 

ТРУДОВЕ ПРАВО

Іншин М.І. Зміст трудового договору в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Прилуцький Р.Б. Методологічні аспекти економіко-правового підходу до розробки правового механізму забезпечення розвитку економіки України

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Манжула А.А. Поняття системи нормативно-правих актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Базюк Т.В. Термін "економічні та фінансові злочини" в науці кримінального права України та зарубіжних країн
Волкова Т.І. Безпосередній об’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
Денисов С.Ф., Зубов Г.О. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти
Зубець Ю.Г. Безпосередній об’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
Мороз А.О. Відмежування злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи від суміжних злочинів, передбачених статтями 398 та 399 КК України
Мельниченко В.Л. Суб’єктивна сторона злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
Ольховенко О.І. Відмежування злочину, передбаченого ст.385 КК України, від суміжного злочину, передбаченого ст.384 КК України
Орлов Ю.В. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму
Соловйова А.М. До питання кримінально-правової охорони власності за законодавством Румунії та України: порівняльно-правовий аспект

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Пальченкова В.М. Радянські правознавці про участь громадськості у діяльності пенітенціарної системи

КРИМІНОЛОГІЯ

Григор’єва  О. Агресія, насильство, жорстокість
Форостяний  А.В. Профілактична діяльність детективів Національного антикорупційного бюро України  

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Макаров М.А. Прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна
Моргун Н.С., Терещенко Ю.В., Кулик М.Й. Учасники проведення процесуальних дій, спрямованих на позбавлення або обмеження права власності

Дискусії та обговорення

Сервецький І.В. Екстремологія: методологічні засади нової галузі юридичної науки

Flag Counter