Архів, номер журналу № 9/2015

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Кобзар О.Ф. Підходи щодо визначення поняття правоохоронної функції держави

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ

Золотарьова Я.С. Особливості призначення на адміністративні посади в судових органах

Ситник Г.О. Інформаційний ресурс як об'єкт державного управління

Шапенко Л.О. Саморегулівні організації страховиків як учасники публічного управління

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Заіка Ю.О. Проблеми співвідношення договірної і деліктної відповідальності у судовій практиці

Тімуш І.С. Історичні передумови виникнення інституту відшкодування (компенсації) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Чурпіта Г.В. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства

ТРУДОВЕ ПРАВО

Василько І.В. Гарантії забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб

Чорна К.П. Реформування органів державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю на сучасному етапі розвитку України

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Манжула А.А. Характеристика внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних установ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВ

Астахова О.О. Функції такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як обстановка його вчинення

Господарець М.В. Деякі кримінально–правові проблеми кваліфікації незаконного полювання

Дорохіна Ю. А. Предмет злочинів проти власності: окремі аспекти

Мельниченко В.Л. Поняття злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст.250 КК України)

Мороз А.О. Суб’єктивна сторона злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи

Орлов Ю.В. Суб’єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

Савенкова Т.Г. Кваліфікуючі ознаки злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення

Cоловйова А.М. Кримінально-правова охорона власності за законодавством Республіки Польща

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Білокінь Р.М. Види кримінальної процесуальної відповідальності

Flag Counter