Сервецький Іван Васильович

   

– професор кафедри спеціальної техніки та оперативно – розшукової діяльності, доктор юридичних наук, доцент, викладає оперативно – розшукову діяльність.

 

У 1979 закінчив з відзнакою Івано-Франківську середню спеціальну школу міліції МВС СРСР, а у1984 році закінчив з відзнакою Київську Вищу школу МВС СРСР.

З 1976 року перебував на службі в органах внутрішніх справ, працював на посадах оперуповноваженого карного розшуку та начальника карного розшуку Славутицького ГВВС УВС Київської області.

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність підрозділів карного розшуку в екстремальних ситуаціях ліквідації наслідків катастроф» за спеціальністю – 12.00.09 кримінальний процес, криміналістика і судова експертиза.

У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні, правові та організаційно-тактичні засади діяльності працівників оперативних підрозділів в екстремальних ситуаціях» за спеціальністю 21.07.01 – Забезпечення державної безпеки України.

У 1998 році – отримав вчене звання доцент за спеціальністю 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність

 

Автор та співавтор понад 350 наукових і навчально – методичних робіт, в тому числі 2-х підручників, 14 монографій понад 30 посібників з проблем теорії оперативно – розшукової діяльності, кримінальному процесу, криміналістиці, кримінальному праву, психології тощо.

Науковий інтерес: теорія розшукового права, теорія контррозвідувального права, теорія розвідувального права, візуальна психодіагностика та психологічне прогнозування, проблеми удосконалення кримінально – процесуальних норм тощо.

 

Педагогічна діяльність:

Після закінчення ад’юнктури Академії МВС РФ, з 1 жовтня 1992 року працював у Київському училищі міліції на посаді старшого викладача циклу ОРД, а з січня 1993 року переведений по службі до Української академії внутрішніх справ, в якій працював на посадах: старшого викладача, доцента, начальника, професора кафедри теорії та практики оперативно-розшукової діяльності, заступника начальника ВАК, начальника Центру післядипломної освіти, начальником кафедри оперативно- пошукової роботи та документування, начальник кафедри теорії та практики організації оперативно-розшукової діяльності, професор кафедри оперативно - пошукової роботи та документування Національної академії внутрішніх справ, а у 2012 року начальник кафедри управління в органах внутрішніх справ Національної академії внутрішніх справ, а з 11 жовтня 2013 року професором кафедри спеціальної техніки та оперативно - розшукового документування НАВС.

 

Відомості про науково – педагогічну діяльність:

 

У 1979 році закінчив Івано-Франківську спеціальну школу міліції з відзнакою.

У 1984 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського з відзнакою.

З 1989 по 1992 рік навчався в ад’юнктурі ВЮЗШ МВС РФ за науковою спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність та достроково захистив дисертацію.

У 1992 році захистив дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, на тему «Діяльність працівників оперативних підрозділів в екстремальних ситуаціях, при ліквідації наслідків катастроф».

З 1996 рік по 2002 був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради НАВСУ із закритої тематики.

У травні 2010 був головою спеціалізованої вченої ради із спеціальності 12.00.09 Академії управління МВС України.

 

Сервецьким І.В. підготовлено 12 кандидатів юридичних наук з спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 

Наукова школа представлена фахівцями, які продовжують дослідження у цій галузі: Литвиненко В.І., Глазков В.Р., Ніколаюк С.І., Пічкуренко С.І., Медведєв О.В., Зубенко В.В., Обшалов С.В., Круглий В.М., Михайліченко А.О., Німчик В.П., Паламарчук С.С., Грібов М.Л.

 

Найбільш вагомі роботи:

1. Сервецький І.В. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 2006. – 401 с.

2. Сервецький І.В. Теорія принципів розшукового права: Монографія. - К.; КНУВС, -2007, - 300с.

3. Сервецький І.В. (у співавторстві) Теорія оперативно-розшукових заходів : монографія. - Київ, 2006. – 226 с.  

4. Сервецький І.В. (у співавторстві)  Коментар Закону України «Про державну податкову службу в Україні» в таблицях і схемах: Навчальний посібник. -  Київ, 1998, с.63.

5. Сервецький І.В. (у співавторстві)  Теоретичні заходи використання ОРЗ у боротьбі зі злочинністю, 2007. – 306 с.;

6. Сервецький І.В. (у співавторстві) Оперативно-технічні заходи: Проблеми і практика застосування : монографія. - 2002 р. ав.4 глав.3, с.59-64, с.126-136.

7. Сервецький І.В. (у співавторстві) Організація і тактика оперативно-технічного документування: Навчальний посібник. - К, НАВСУ, 2000, 256 с.

8. Сервецький І.В. (у співавторстві) Психологія довірчих відносин в оперативно-розшуковій діяльності: Навчальний посібник - Київ, Національна академія внутрішніх справ України, 1997, с.108

9. Сервецький І.В. (у співавторстві) Криміналістичні закономірності способу вчинення злочину: Навчальний посібник. -  Київ, Національна академія внутрішніх справ України, 1997, с.126

10. Сервецький І.В. Заяви та повідомлення громадян про злочини: теоретичні та прикладні проблеми їх вирішення: Монографія. - П.П.К.: К.: 2006, -404 с.

11. Сервецький І.В. (у співавторстві) Теоретичні засади відомчого контролю за оперативно–розшуковою діяльністю підрозділів карного розшуку: Монографія. - К.; КНУВС, -2007, - 340с.

12. Сервецький І.В. (у співавторстві) Тактика застосування оперативних заходів при затриманні злочинців: Монографія. Заг.ред. Дідоренко Е.О. МВС України, Луг. академія внутрішніх справ ім.10-річчя незалежності України. - Луганськ, РВВ, ЛАВС, 2002, 198 с.

13. Сервецький І.В. Вбивство: огляд місця події (частина 1). Монографія. За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. - К, НАВСУ, 2003, 176 с.

14. Сервецький І.В. (у співавторстві) Попередження та розкриття вбивств, вчинених на замовлення. Київ, 1998, -110 с.

15. Сервецький І.В. (у співавторстві) Боротьба з кишеньковими крадіжками: Навчальний посібник. -  К, НАВСУ, 1998, с.156.

16. Сервецький І.В. Теоретичні засади використання ОРЗ у боротьбі зі злочинністю: Монографія. - К.; КНУВС, -2007, - 304с.

 17. Сервецький І.В. (у співавторстві) Насилля під гіпнозом: Навчальний посібник. -  Киев, 1996, с.83.

 18. Сервецький І.В. (у співавторстві) Правові та організаційно-тактичні основи боротьби з організованою злочинністю та мафіозними угрупованнями: Монографія. Під ред. Кондратьєва Я.Ю. - К, РВВ МВС України, 2003, 248 с.

 19. Сервецький І.В. Оперативно-технічне забезпечення розкриття злочинів, вчинених організованими групами: Монографія. - НАВСУ, 2003, 150 с.

20. Сервецький І.В. (у співавторстві) Організована рекетирська діяльність: заходи запобігання та викриття: Навчальний посібник. -  К, Національна академія внутрішніх справу України, 1997, с.110.

21. Сервецький І.В. (у співавторстві) Викриття злочинів у сфері оподаткування: Навчальний посібник. -  К, Вид. центр. „Просвіта”, 2000, 400 с.

22. Сервецький І.В.(у співавторстві) Попередження, розкриття та розслідування бандитизму // Методичні рекомендації - К.: Видавництво УАВС, 1996. – 94 с.

23. Сервецький І.В. (у співавторстві) Взаємодія у боротьбі з груповою та організованою злочинністю / Попередження і розкриття злочинів підрозділами карного розшуку: Підручник. – Київ: РВВ МВС України, 2000. - С.371-378.

 

 

 


Flag Counter