Матвійчук Валерій Костянтинович

Матвійчук Валерій Костянтинович

Матвейчук Валерий Константинович

Valerii Matviichuk

Dr. Sc. (Law), Prof.


Доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України, перший проректор ВНЗ НАУ, завідувач кафедри цивільного та господарського права

Є членом Вченої Ради ВНЗ “Національна академія управління” та Науково-консультативної Ради Вищого спеціалізованого суду України з рогляду цивільних та кримінальних справ 

Навчальні дисципліни, що викладаються: право інтелектуальної власності, міжнародний комерційний арбітраж, біржове право, кримінальне право
адміністративне судочинство України

 

Перелік головних публікацій:

Автор 400 наукових праць з проблем кримінального права, кримінології, цивільного права, господарського права та цивільного процесу та адміністративного судочинства. Основними з яких є: вісім монографій, двадцять п’ять навчальних посібників, п’ять науково-практичних коментарів до Кримінального кодексу України (в співавторстві), два видання коментарів до Кодексу Адміністративного судочинства України, коментар до Кодексу кримінально-процесуального права, підручник з Особливої частини кримінального права (в співавторстві). Серед наукових праць опублікований і ряд праць з цивільного та господарського права, зокрема: “ Строки в цивільному праві. Навчальний посібник ”. “ Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник ” та ін. Основні публікації:

 

Монографії:

 

1. Матвійчук В.К. Об’єктивна сторона злочинного порушення правил розробки корисних копалин (питання теорії та практики) // ІНІОН АН СРСР: монографія / В.К. Матвійчук,1989. - № 39460.- 30 серпня. – 60 с.

2. Матвійчук В.К. Сасов О. Суб’єктивні ознаки екологічних злочинів: Монографія / В.К. Матвійчук, О. Сасов: Донецький інститут внутрішніх справ. — Донецьк: Вид—во «Етнос». —Монографія, 1997. — 90 с.

3. Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Монографія / В.К. Матвійчук. — К.: «Азімут Україна», 2005. — 464 с.

4. Матвійчук В.К., Голуб С.А. Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування та запобігання: Монографія / В.К. Матвійчук, С.А. Голуб.— Київ.: КНТ, 2006. — 306 с.

5. Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення, виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове слідство, судовий розгляд, запобігання: Монографія / В.К. Матвійчук, В.М. Присяжний. — Київ: КНТ, 2007. — 272 с.

6. Матвійчук В.К. Тенденція сучасної кримінально-правової політики у сфері охорони навколишнього природного середовища: Монографія / В.К. Матвійчук. — К.: Національна академія управління, 2011. — 112 с.

7. Матвійчук В.К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища: Монографія / В.К. Матвійчук. — К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011. — 368 с.

8.  Матвійчук В.К., Харь І.О. Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання: Монографія / В.К. Матвійчук. І.О. Харь. — К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011. — 368 с.

 

Кодекси:

 

1. Кодекс адміністративного судочинства України. Науково-практичний коментар. Т1. – К.: КНТ, 2008.– 742с. (у співавтор.).

2. Кодекс адміністративного судочинства України./Науково-практичний коментар. Т.2. – К.: КНТ, 2008.– 780с. (у співавтор.).

3. Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. - К.: Алерта КНТ; ЦУП. — 2010. — 460 с.

 

Навчально-методичні комплекси, практикуми, підручники:

 

1. Біржове право. Навчально-методичний комплекс.– К.:НАУ, 2008. – 116 с.

2. Кримінальне право України. Загальна частина. Матвійчук В.К., Харь І.О., Карпенко М.І. та ін. Навчально-методичний комплекс. – К.: НАУ, 2011. – 172 с.
3. Кримінальне право України. Особлива частина. Матвійчук В.К., Харь І.О., Карпенко М.І. та ін. Навчально-методичний комплекс. – К.: НАУ, 2011. – 211 с.
3. Кримінальне право України. Загальна частина. Практикум: Навч. пос. – К.: КНТ, 2006. – 432 с. (у співавтор.)
4. Кримінальне право України: Особлива частина. Практикум: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2008 – 256с. (у співавтор.) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-753 від 17.05.2007р.)
5. Кримінально-процесуальне право України. Матвійчук В.К., Харь І.О., Карпенко М.І. та ін. Навчально-методичні матеріали. – К.: НАУ, 2011. – 108 с.
6. Методичні рекомендації з написання і захисту дипломної роботи зі спеціальності правознавство. Матвійчук В.К., Козаченко І.П. та ін. – К.: НАУ, 2011. – 33 с.
7. Методичні рекомендації з написання і захисту магістерської роботи зі спеціальності правознавство. Матвійчук В.К., Козаченко І.П. та ін. – К.: НАУ, 2011. – 41 с.
8. Міжнародний комерційний арбітраж. Кн.1 Практикум. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007.– 357с. (у спів­автор.).
9. Міжнародний комерційний арбітраж. Кн.2 Практикум. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 346с. (у співавтор.)
10. Патентознавство та авторське право. Матвійчук В.К., Харь І.О. Навчально-методичний комплекс. – К.: НАУ, 2011. – 102 с.
11. Право інтелектуальної власності. Навчально-методичний комплекс. – К.: НАУ, 2011. – 205 с.
12. Цивільне право України. Загальна частина. Практикум: Навчальний посібник, - К.: КНТ, 2006, - 736с. (у співавтор.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-804 від 29.03.2006)

13 Цивільне право України (у запитаннях та відповідях): навчальний посібник: Практикум/ За заг. ред. В.К. Матвійчука, І.С. Тімуша / І.О. Харь, Ю.В. Нікітін, Р.Б. Прилуцький. - К.: ВНЗ «Націонльна академія управління», 2013. — 348 с.

 

Контакти: e-mail: Law@nam.kiev.ua


Flag Counter