Харь Інна Олексіївна

Харь Інна Олексіївна
Inna Khar

Candidate of Law, docent

Кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія управління», член редколегії журналу «Юридична наука».

Навчальні дисципліни, що викладаються: цивільне право України (Загальна частина), міжнародний комерційний арбітраж, кримінальне право України.

Перелік головних публікацій:

Має більше 40 публікацій з проблем кримінального права.

Опубліковані коментарі:
1. Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. Книга 1.: / За заг. ред. В.К. Матвійчука / В.К. Матвійчук, І. О. Харь. — К.: КНТ, 2006. — 1020 с.

2. Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. Книга 2.: / За заг. ред. В.К. Матвійчука / В.К. Матвійчук, І. О. Харь. — К.: КНТ, 2006. — 1020 с.

3. Матвійчук В.К., Харь І.О. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х книгах. Книга 2.: / За заг. ред. В.К. Матвійчука / В.К. Матвійчук, І. О. Харь (Видання 2-ге, змін. та допов.). — К.: Вид-во Алерта, КНТ, 2009. — 800 с.

4. Матвійчук В.К., Харь І.О. Коментар до кримінально-процесуального кодексу України. / За заг. ред. В.К. Матвійчука / В.К. Матвійчук, І. О. Харь. — К.: Вид-во Алерта, КНТ, 2010.—800 с.

Практикуми:
5.  Матвійчук В.К., Харь І.О. Практикум з курсу “Цивільне право України. Загальна частина”: Навчальний посібник / В.К. Матвійчук, І. О. Харь. – К.: АСК, 2004. – 570 с.

6. Матвійчук В.К., Харь І.О. Практикум з курсу “Кримінальне право України. Загальна частина”: Навчальний посібник / В.К. Матвійчук, І. О. Харь. – К.: АСК, 2004. - 470 с.

7. Матвійчук В.К., Харь І.О. Практикум з курсу “Міжнародний комерційний арбітраж” в семи книгах. - Книга І: Навчальний посібник / В.К. Матвійчук, І. О. Харь. – К.:КНТ,2006.- 326 с.

8. Матвійчук В.К., Харь І.О. Практикум з курсу “Міжнародний комерційний арбітраж” в семи книгах.- Книга ІІ:Навчальний посібник / В.К. Матвійчук, І. О. Харь. – К.: КНТ, 2006.- 413 с.

Навчально-методичні комплекси:
9. Матвійчук В.К., Харь І.О. Цивільне право України. Загальна частина: Навчально-методичний комплекс / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011. – 210 с.

10. Матвійчук В.К., Харь І.О. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчально-методичний комплекс / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – 234 с.

11. Матвійчук В.К., Харь І.О. Міжнародний комерційний арбітраж: Навчально-методичний комплекс / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – 142 с.

Монографії:
12. Харь І.О. Кримінально-правова охорона атмосферного повітря: Монографія / І.О. Харь. - К.: Національна академія управління, 2010. – 272 с.

13. Матвійчук В.К., Харь І.О. Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання: Монографія/ В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – К.: Національна академія управління, 2013.–272с.

Контакти: e-mail: Law@nam.kiev.ua, har_2008@ukr.net.


Flag Counter