Гіда Євген Олександрович


Гіда Євген Олександрович

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії Держава і права ВНЗ « Національна академія управління».

 

Член Вченої Ради ВНЗ «Національна академія управління», координатор з питань забезпечення прав людини в діяльності поліції при Раді Європи.

Навчальні дисципліни, що викладаються: актуальні проблеми теорії держави і права, методологія та організація наукових досліджень, теорія держави і права, юридична деонтологія, історія вчень про державу і право, національні правові системи сучасності.

 

Автор понад 120 наукових і навчально-методичних робіт. З них: 3 - монографії, 1-підручник; 3 - енциклопедії; 7 - навчальних посібників; 45 статей; 54 тез участі в конференціях; 14 - навчально-методичних матеріалів:

 

 

 1. Гіда Є.О. Деонтологічні основи діяльності міліції в Україні / Є. О. Гіда. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 416 с.
 2. Гіда Є. О. Теоретичні основи загальнолюдських стандартів прав людини / Є. О. Гіда.. – К. : ТЕКСТ, 2008. – 104 с.
 3. Теорія держави та права : підручник / Є.О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний та ін.; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. – 576 с.
 4. Гіда Є.О. Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції України : навч. посібник. / Є. О. Гіда. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 120 с.
 5. Основи правознавства: навч. посібник (для підготовки абітурієнтів до вступних випробувань) [Є.О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний, А.О. Осауленко] ; за заг. ред. Є. О. Гіди. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 180 с.
 6. Вступ до правоохоронної діяльності : [навч. посібник] [Є. О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний, А.О. Осауленко]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 200 с.
 7. Актуальні проблеми теорії держави та права : навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.; за заг ред. Є. О. Гіди. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2010. – 260 с.
 8. Гіда Є. О. Організація роботи менеджерів поліції по забезпеченню міжнародних стандартів прав людини : [навч. посібник]. – К. : Ніка-Центр, 2002. – 144 с.
 9. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. Том 3 (Поліцейский менеджмент: історія і сучасність), – К. : Видавничій Дім “Ін Юре”, 2006. – 1192 c. (у співавторстві).
 10. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10-ти томах. Том 2 (Права людини у контексті поліцейської діяльності). – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005 – 1224 с. (у співавторстві).
 11. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10-ти томах. Том 1 (Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології). – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 1232 с. (у співавторстві).
 12. Гіда Є.О. Формування деонтологічних засад правоохоронної діяльності на Русі у Х – першій половині ХVIII століття/ Є.О. Гіда // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6 – С. 107 – 110.
 13. Гіда Є.О. Систематизація підходів щодо розуміння предмету юридичної деонтології / Є.О. Гіда // Вісник ЛДУВС ім. Е.О, Дідоренка. – 2012. – № 3. – С. 286 – 294.
 14. Гіда Є. О. Праксеологічна сутність правопорядку / Є.О. Гіда. // Юридичний часопис НАВС. – 2011. – № 1. – С. 136 – 141.
 15. Гіда Є. О. Основні принципи прав людини Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. / Є.О. Гіда // Юридична психологія та педагогіка. – 2010. – № 2 (8). – С. 176 – 185.
 16. Гіда Є.О. Деонтологічний кодекс як форма закріплення деонтологічних норм / Є.О. Гіда // Право і безпека. – 2009. – 5 (32). – С. 181 – 184.
 17. Гіда Є.О. Напрями удосконалення механізму реалізації прав людини / Є.О. Гіда // Науковий вісник Дніпропетровського ДУВС. – 2006. – № 4. – С. 8 – 15.
 18. Гіда Є.О. Методологія проведення занять з прав людини: міжнародний досвід / Є.О. Гіда // Науковий вісник НАВСУ. – 2005. – № 3. – С. 93 – 106.
 19. Актуальні проблеми теорії держави та права : навчально-методичний комплекс. / Є.О. Гіда. – К.: Національна академія управління, 2013. – 130 с.
 20. Методологія та організація наукових досліджень: навчально-методичний комплекс / Є.О. Гіда. – К.: Національна академія управління, 2013 – 74 с. 

 

 

Контакти: e-mail: e_gida@ukr.net

 


Flag Counter