ДЕНИСОВА Тетяна Андріївна

 

Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.
Проректор з науково-педагогічної роботи – Директор Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету

 

Кандидатська дисертація:"Особливості карально-виховного впливу на неодноразово засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі", рік захисту – 1996 р.; спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

 

Докторська дисертація: "Покарання та реалізація його функцій", рік захисту – 2011 р.; спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Наукові інтереси: Проблеми застосування покарання; проблеми запобігання злочинності
Пропозиції та побажання щодо подальшої наукової та науково-педагогічної співпраці: Участь у навчально-методичній роботі; участь у науковій діяльності.

 

Публікації (загальна кількість та найбільш важливі роботи): 210 публікацій, з них: 1 підручник, 5 навчальних посібників, 8 монографій.

 

Зокрема:

 

1. Бандурка А.М., Денисова Т.А., Трубников В.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по реабилитации осужденных): Монография. – Харьков-Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. – 440 с.
2. Денисова Т.А. Функции уголовного наказания: Монография. – Харьков: Изд-во Нац.ун-та внутр. дел, 2004. - 324 с.
3. Денисова Т.А. Кримінальне покарання та функції його призначення і виконання за законодавством України: Навч. посібник. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2004. – 152 с.
4. Денисова Т.А., Мінаєв М.М. Кримінально-виконавче законодавство України у схемах: Навч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів /За ред. Т.А.Денисової. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2004. – 352 с.
5. Денисова Т.А. Рецензія на щорічний звіт про дотримання прав ув’язнених в Україні, поданий головою правозахисної організації «Донецький Меморіал» за 2005 р., станом на 01.01.2006 р. //Аспект. – 2005. - № 2. - С. 43-45.
6. Денисова Т. Молюся за вас щоденно. – Донецьк: „Донецький Меморіал”, 2005. – 20 с.
7. Денисова Т.А. Покарання: кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аналіз: Монографія. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2007. – 340 с.
8. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В.Г. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник /За ред. проф. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2008. – 400 с.
9. Денисова Т.А., Філей Ю.В. Кримінально-правові санкції та їх застосування за злочини проти власності: Монографія. – К.: Центр уч. літ., 2008. – 176с.
10. Бочелюк В.Й., Денисова Т.А. Кримінально-виконавча психологія: Підручник. – К.: Істина, 2008. – 396 с.
11. Денисова Т.А. Кримінальне покарання: завдання і функції, практика застосування //Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні /За заг. ред. В.В. Сташиса. – Х.: Право, 2008. – С. 208-219.
12. Бадира В.А., Денисова Т.А. Правові основи виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі: Монографія /В.А. Бадира, Т.А. Денисова. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. – 168 с.
13. Кримінальне право: Загальна частина: навчально-методичний посібник /С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.Г. Лукашевич та ін.; За заг. ред. д.ю.н., проф. В.Г. Лукашевича. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 228 с.
14. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник /Вид. 2-ге, зм. і доп./ За ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 480 с.
15. Денисова Т.А. Уголовное наказание: задачи и функции, практика применения //Правовая система Украины: история, современность и перспективы: в 5 т. – Т. 5: Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине /За ред. В.В. Сташиса. – Х.: Право, 2011. – С. 229-242.
16. Покарання та його карально-виправний вплив на засуджених, колишніх співробітників правоохоронних органів : Монографія /Кол. авт., за заг. ред. Т.А. Денисової. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 254 с.

 

Контакти: 061-220-58-44; 067-988-79-09;
факс: 061-220-58-44
dta_den@mail.ru


Flag Counter